Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Förarassistans  Intelligent teknik
Nya bromsbelägg
Nya bromsbelägg ger under de första 400 km inte full bromskraft, de måste först ”slipas in”. På bilar medkeramiska bromsskivor* kan inkörningssträckan vara åtskilligt längre. Den något reducerade bromskraften kan du kompensera genom att trampa hårdare på bromspedalen. Undvik att belasta bromsarna hårt under inkörningstiden.
Slitage
Bromsbeläggens slitage beror i hög grad på bilens driftsförhållanden och hur den körs. Beläggen slits snabbare om du mest använder bilen för stadskörning och korta sträckor och om du har ett typiskt sportigt körsätt.
Funktionsljud
Beroende på hastighet, bromskraft och omgivningsvillkor (t.ex. temperatur, luftfuktighet) kan det uppstå oljud vid inbromsning.
På grund av de keramiska bromsskivornas* materialegenskaper kan det speciellt vid lägre hastigheter uppstå oljud.
Påverkningar från väta och vägsalt
I speciella situationer, till exempel när du har kört igenom en vattensamling, vid häftigt regn, efter nattens dagg eller efter en biltvätt, kan bromsarna reagera med fördröjning på grund av fuktiga bromsskivor och bromsbelägg (vintertid isbelagda). Bromsarna måste då försiktigt ”bromsas torra”.
Vid högre hastigheter och när torkaren är på förs bromsbeläggen snabbt mot bromsskivorna. Detta sker - obemärkt för föraren - regelbundet och gör att bromsarna tar bättre vid vått väglag.
När du kör på saltade vägar kan bromsarna också reagera med fördröjning om du inte har bromsat under en längre sträcka. Saltskiktet på bromsskivorna och beläggen måste först slipas av genom en försiktig bromsning.
På grund av sin ytstruktur tar en keramisk bromsskiva* upp fukt vid sådana villkor. Därför kan bromsverkan tillfälligt vara lägre gentemot en torr broms. Detta kan kompenseras genom att man trycker hårdare på bromspedalen.
Korrosion
Långa stilleståndsperioder, korta körsträckor och måttlig användning av bromsarna bidrar till korrosion och smuts på skivor och belägg.
När bromsarna normalt inte ansträngs hårt, eller om det har blivit rost på bromsskivorna, är det lämpligt att då och då göra några hårda inbromsningar från högre hastighet så att skivorna och beläggen rengörs VIKTIGT!.
Fel i bromssystemet
Om du märker att bromspedalen plötsligt kan trampas ned längre än normalt, har eventuellt en bromskrets i tvåkretssystemet fallit bort. Kör direkt till närmaste auktoriserad verkstad för att få skadan reparerad. Kör då bara med måttlig hastighet och var beredd på att bromssträckan blir längre och att du måste trycka hårdare på bromspedalen.
Låg bromsvätskenivå
Är bromsvätskenivån för låg kan det uppstå störningar i bromssystemet. Bromsvätskenivån övervakas elektroniskt.
Bromskraftsförstärkare
Bromskraftsförstärkaren förstärker trycket som du åstadkommer med bromspedalen. Bromskraftsförstärkaren arbetar bara när motorn är i gång.
VIKTIGT!
  • Inbromsningar för att rengöra bromsskivorna får bara göras när väglaget och trafikförhållandena medger detta. Andra trafikanter får inte utsättas för fara – olycksrisk!
  • Låt aldrig bilen rulla med avstängd motor - olycksrisk!
Se upp!
  • Låt aldrig bromsarna ligga an och ”släpa” genom att du håller ett lätt pedaltryck när du egentligen inte behöver bromsa. Bromsarna överhettas då och följden blir längre bromssträcka och snabbare slitage.
  • Sänk farten och välj ett lägre körläge i god tid före långa och branta nedförsbackar. På så sätt kan du avlasta bromssystemet med hjälp av motorns bromsverkan. Måste du trots detta använda bromsen, trampa inte kontinuerligt på pedalen, utan släpp upp och trampa ned den i intervaller.
Anvisning
  • När bromskraftsförstärkaren inte arbetar måste du trampa ned bromspedalen mycket hårdare än normalt.
  • Om du eftermonterar en frontspoiler eller hjulsidor eller liknande, måste du kontrollera att det blir tillräckligt luftflöde till frambromsarna. I annat fall kan de komma att överhettas.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.