Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Allmänt
Din säkerhet är viktig för oss.
I detta avsnitt hittar du viktig information samt förslag och varningar som du bör läsa igenom och beakta för din och dina medpassagerares säkerhets skull.
VIKTIGT!
  • Denna instruktion innehåller viktig information för förare och passagerare om bilens användning. Ytterligare information som du bör ta del av för din egen och dina medpassagerares säkerhets skull, finns i andra kapitel i denna instruktionsbok eller i andra handböcker i servicepärmen.
  • Kontrollera att den kompletta servicepärmen alltid finns i bilen. Det gäller särskilt om du lånar ut bilen till någon eller säljer den.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.