Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Allmänt
Föraren bär alltid ansvaret för sina passagerare och för bilens driftsäkerhet.
För din egen och dina medpassagerares säkerhets skull, beakta följande punkter före varje körning:
Kontrollera att bilens belysning och blinkers fungerar felfritt.
Kontrollera däcktrycket.
Kontrollera att en klar sikt är garanterad ur alla fönster.
Fäst medförd last på ett säkert sätt Länk.
Kontrollera att inga föremål kan komma in mellan pedalerna.
Ställ in speglar, framstol och nackskydd efter din kroppsstorlek.
Gäller för inställningsbara nackskydd: be dina medpassagerare ställa in nackskydden efter sin kroppsstorlek.
Gäller för inställningsbara nackskydd: be dina medpassagerare i baksätet att ställa in nackskydden i det översta läget.
Skydda barn genom att använda en lämplig barnstol och rätt påtaget bilbälte Länk.
Inta rätt sittställning. Be även dina medpassagerare att inta rätt sittställning Länk.
Ta på dig bilbältet korrekt. Be även dina medpassagerare att ta på sig bilbältet korrekt Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.