Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Allmänt
Körsäkerheten påverkas av ditt körsätt och av de åkandes personliga uppträdande.
Som förare bär du ansvaret för dig själv och dina medpassagerare. Om körsäkerheten påverkas negativt, utsätter du både dig själv och andra trafikanter för fara VIKTIGT!. Därför:
Låt inte din uppmärksamhet avledas från trafiksituationen, till exempel av dina passagerare eller telefonsamtal.
Kör aldrig när din förmåga är nedsatt (till exempel på grund av läkemedel, alkohol eller droger).
Iaktta alltid gällande trafikregler, observera hastighetsgränserna och håll ett säkerhetsavstånd till framförvarande fordon.
Anpassa alltid hastigheten efter väglaget, trafiksituationen och väderleksförhållandena.
Ta regelbundna pauser i körningen när du reser långt – minst varannan timme.
Undvik, om möjligt, att köra när du är trött eller när du har tidspress.
VIKTIGT!
  • Om körsäkerheten minskar under körning, ökar risken för personskada.
  • Lägg inga föremål på instrumentpanelen. Under färd (vid acceleration eller i kurvor) kan dessa föremål kastas omkring i bilen och avleda din uppmärksamhet från trafiken – olycksrisk!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.