Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Rätt sittställning för de åkande
Rätt sittställning för föraren är viktig för en säker körning.
För din egen säkerhets skull och för att minska risken för personskada vid en olycka, rekommenderar vi följande inställning för föraren:
Ställ in förarstolen och ratten så att du får ett minsta avstånd på 25 cm mellan bröstkorg och rattcentrum Bild 1.
Ställ in förarstolen i höjd- och längsriktning så att du kan trampa ned pedalerna helt med lätt böjda ben VIKTIGT!.
Ställ ryggstödet i en upprätt position, så att det ligger an helt mot ryggen.
Ställ in rattens längsposition så att armarna är lätt böjda och kombiinstrumentet är väl synligt.
Kontrollera att du kan nå den högsta punkten på ratten.
Gäller för inställbara nackskydd: ställ in nackskyddet så att dess överkant om möjligt kommer i höjd med övre delen av ditt huvud. Om detta inte skulle gå att göra, försök att uppnå denna position så nära som möjligt. Ställ in nackskyddet så nära bakhuvudet som möjligt.
Ta på dig bilbältet korrekt Länk.
Ha båda fötterna i fotutrymmet, så att du alltid har kontroll över bilen.
Inställning av förarstolen Länk.
VIKTIGT!
En förare som inte sitter på rätt sätt eller inte är rätt fastspänd, kan skadas livsfarligt om en airbag skulle lösa ut.
  • Ställ in förarstolen och ratten så att du får ett minsta avstånd på 25 cm mellan bröstkorg och rattcentrum Bild 1.
  • Håll under färd alltid ratten med båda händerna på rattens ytterkanter ("klockan 9" och "klockan 3"). På så sätt minskar risken för personskada om förarairbagen löser ut.
  • Håll aldrig händerna på något annat sätt, t.ex. högst upp ("klockan 12") eller i rattcentrum. Annars kan du skada armar, händer och huvud om förarairbagen löser ut.
  • För att minska risken för personskador på föraren vid en plötslig bromsmanöver eller olycka, kör aldrig med ryggstödet kraftigt tillbakalutat! Optimal skyddsverkan för airbagsystemet och bilbältet kan endast uppnås när ryggstödet befinner sig i upprätt position och föraren har tagit på sig bilbältet korrekt. Ju mer ryggstödet lutar bakåt, desto större är risken att skadas på grund av ett felaktigt påtaget säkerhetsbälte och en felaktig sittställning!
  • Ställ in nackskyddet ordentligt, för att uppnå optimal skyddsverkan.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.