Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Rätt sittställning för de åkande
Passageraren måste hålla ett minsta avstånd på 25 cm från instrumentpanelen, för att airbagen ska kunna ge största möjliga skyddsverkan om den aktiveras.
För din egen säkerhets skull och för att minska risken för personskada vid en olycka, rekommenderar vi följande inställningar för passageraren:
Ställ ryggstödet i en upprätt position, så att det ligger an helt mot ryggen.
Gäller för inställbara nackskydd: ställ in nackskyddet så att dess överkant om möjligt kommer i höjd med övre delen av ditt huvud. Om detta inte skulle gå att göra, försök att uppnå denna position så nära som möjligt. Ställ in nackskyddet så nära bakhuvudet som möjligt.
Ha båda fötterna i fotutrymmet framför passagerarstolen.
Ta på dig bilbältet korrekt Länk.
I undantagsfall kan du koppla från passagerarairbagen med hjälp av nyckelströmbrytaren* Länk.
Inställning av passagerarstolen Länk.
VIKTIGT!
En passagerare som inte sitter på rätt sätt eller inte är rätt fastspänd, kan skadas livsfarligt om en airbag skulle lösa ut.
  • Ställ in passagerarstolen så att du håller ett minsta avstånd på 25 cm mellan bröstkorg och instrumentpanel.
  • Ha alltid fötterna i fotutrymmet under körning – lägg aldrig upp fötterna på instrumentpanelen eller sittdynorna och håll inte ut dem genom fönstret! Genom felaktig sittställning utsätter du dig för större skaderisk vid en bromsmanöver eller olycka. Vid en airbagaktivering riskerar du livshotande skador om du inte sitter på rätt sätt.
  • För att minska risken för personskador på passageraren vid en plötslig bromsmanöver eller olycka, ha aldrig ryggstödet kraftigt tillbakalutat under färd! Optimal skyddsverkan för airbagsystemet och bilbältet kan endast uppnås när ryggstödet befinner sig i upprätt position och passageraren har tagit på sig bilbältet korrekt. Ju mer ryggstödet lutar bakåt, desto större är risken att skadas på grund av ett felaktigt påtaget säkerhetsbälte och en felaktig sittställning!
  • Ställ in nackskydden ordentligt, för att uppnå optimal skyddsverkan.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.