Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Rätt sittställning för de åkande
Passagerare i baksätet måste sitta upprätt, ha fötterna i fotutrymmet och vara korrekt bältade.
För att minska risken för skador vid en plötslig bromsmanöver eller olycka, måste passagerare i baksätet beakta följande:
Gäller inställningsbara nackskydd: fäll upp nackskydden till det översta läget om du har passagerare i baksätet Länk.
Ha båda fötterna i fotutrymmet framför dig.
Ta på dig bilbältet korrekt Länk.
Använd ett lämpligt fasthållningssystem för barnstolar, när du har barn i bilen Länk.
VIKTIGT!
Att passagerare i baksätet sitter på fel sätt kan leda till svåra skador.
  • Fäll upp nackskydden helt, för att få bästa möjliga skyddsverkan.
  • Optimal skyddsverkan för bilbältet kan endast uppnås när ryggstödet befinner sig i upprätt position och passageraren har tagit på sig bilbältet korrekt. Om passageraren i baksätet inte sitter i upprätt position ökar risken för personskada på grund av felaktig bältesdragning.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.