Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Rätt sittställning för de åkande
Gäller för bilar: med inställningsbara nackskydd
Rätt inställda nackskydd är en viktig del av skyddet för de åkande och kan minska risken för skador i de flesta olyckssituationer.
Nackskydden måste vara rätt inställda, för att optimal skyddsverkan ska kunna uppnås.
Ställ in nackskyddet så att dess överkant om möjligt hamnar i höjd med övre delen av ditt huvud. Om detta inte skulle gå att göra, försök att uppnå denna position så nära som möjligt. Ställ in nackskyddet så nära bakhuvudet som möjligt.
Ta upp nackskydden i det översta läget om du transporterar personer i baksätet.
Inställning av nackskydd Länk.
VIKTIGT!
  • Körning med urmonterade eller felaktigt inställda nackskydd ökar risken för svåra skador.
  • Felaktigt inställda nackskydd ökar även skaderisken vid en plötslig eller oväntad kör- eller bromsmanöver.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.