Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Rätt sittställning för de åkande
En felaktig sittställning kan leda till svåra eller livshotande skador för de åkande.
Bilbälten kan endast utveckla optimal skyddsverkan om de sitter på rätt sätt över kroppen. Felaktiga sittställningar minskar avsevärt bilbältenas skyddsfunktion och ökar skaderisken på grund av felaktig bältesdragning. Som förare bär du ansvaret för dig själv, alla medpassagerare och särskilt för dina barn.
Tillåt därför aldrig att någon intar en felaktig sittställning i bilen under färden VIKTIGT!.
Följande uppräkning innehåller exempel på vilka sittställningar som kan vara farliga för samtliga åkande. Uppräkningen är inte fullständig, men vi vill ge dig en överblick över ämnet.
Således, när bilen är i rörelse:
 • Stå aldrig upp i bilen
 • Stå aldrig i sätena
 • Stå aldrig på knä i sätena
 • Luta aldrig ryggstödet för långt bakåt
 • Luta dig aldrig mot instrumentpanelen
 • Lägg dig aldrig ned i baksätet
 • Sitt aldrig bara på den främre delen av sätet
 • Sitt aldrig lutad mot sidan
 • Luta dig aldrig ut genom fönstret
 • Håll inte ut fötterna genom fönstret
 • Lägg aldrig upp fötterna på instrumentpanelen
 • Lägg aldrig upp fötterna på sittdynan
 • Sitt aldrig i fotutrymmet
 • Åk aldrig i bilen utan att använda bilbälte
 • Vistas aldrig i bagageutrymmet
VIKTIGT!
Varje felaktig sittställning ökar risken för svåra skador.
 • Genom felaktig sittställning utsätter sig de åkande för livshotande skador om airbagsystemet skulle aktiveras och träffa någon av de åkande som inte sitter på rätt sätt.
 • Inta rätt sittställning innan du börjar köra och bibehåll samma ställning under hela färden. Instruera före färd dina medpassagerare att inta rätt sittställning och att bibehålla denna ställning under hela färden Länk.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.