Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Barnstolar
För att skaderisken ska reduceras vid en eventuell olycka får barn bara åka med i bilen i en barnstol!
Följ anvisningarna i denna instruktionsbok när en barnstol ska monteras och användas. Observera också anvisningarna från barnstolens tillverkare samt de lagbestämmelser som kan finnas.
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att barnstolar placeras i baksätet. Placera endast i undantagsfall en barnstol på passagerarsätet.
VIKTIGT!
För att undvika svåra och i värsta fall livshotande skador måste barn alltid spännas fast i bilen i barnstolar som är anpassade till barnets ålder, vikt och längd.
 • Barn under 1,50 m kroppslängd eller yngre än 12 år måste åka i en lämplig barnstol under körning. Beakta att olika länder kan ha olika bestämmelser för användning av bilbarnstol.
 • Under inga förhållanden får barn - inte heller spädbarn! - sitta i knät på en vuxen i bilen.
 • I samma barnstol får bara ett barn vara fastspänt.
 • Låt aldrig barnet sitta i barnstolen utan uppsikt.
 • Låt aldrig ett barn åka med utan att vara bältat, stå upp i bilen, eller stå på knä, under färd. Vid en olycka slungas barnet framåt och kan då skada både sig själv och andra passagerare allvarligt.
 • För att barnstolen ska ge bästa möjliga skydd är det viktigt att bilbältet är draget på rätt sätt Länk. Beakta noga stoltillverkarens anvisningar för hur bältet ska användas. Ett felaktigt påtaget bälte kan leda till personskada även vid lindriga olyckor.
 • Om ett barn under färden lutar sig framåt, eller inte sitter rätt, utsätts det för större risk att skadas vid en häftig inbromsning eller en eventuell olycka. Detta gäller speciellt för barn som sitter på passagerarplatsen fram om airbagsystemet skulle aktiveras vid en kollision. Denna oriktiga sittställning kan medföra svåra skador som i värsta fall är livshotande.
 • Ställ in passagerarsätet så långt bak som möjligt när du använder en barnstol och låt barnet sitta vänt framåt.
 • Bakåtvända barnstolar befinner sig inom passagerarkrockkudden utbredningsområde. Det finns då risk att barnet kan skadas svårt eller i värsta fall livshotande, om airbagen skulle lösa ut.
  • Gäller för bilar utan urkopplingsbar passagerarairbag: På passagerarplatsen får man inte placera en barnstol där barnet sitter med ryggen mot körriktningen.
  • Gäller för bilar med nyckelströmbrytare för urkopplingsbar passagerarairbag: Vid aktiverad passagerarairbag får man på passagerarplatsen inte placera en barnstol där barnet sitter med ryggen mot körriktningen. Om det i undantagsfall blir nödvändigt att barnet sitter vänt bakåt på passagerarplatsen måste man först koppla från passagerarairbagen med nyckelströmbrytaren* Länk. När barnstolen inte längre används på passagerarplatsen måste airbagen åter kopplas in med hjälp av nyckelströmbrytaren*.
 • Byt ut barnstolen efter en olycka, då skador som inte är synliga kan ha uppstått.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.