Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Barnstolar
Gäller för bilar: med sidoairbags bak
Se till att barnet inte lutar ut ur barnstolen i riktning mot dörrklädseln. Om sidoairbagen löser ut kan barnet träffas i huvudet av luftkudden och antagligen skadas svårt.
VIKTIGT!
  • Barn får aldrig ha huvudet i utbredningsområdet för sidoairbagar Länk - skaderisk!
  • Lägg aldrig några föremål i sidoairbagens utbredningsområde - skaderisk!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.