Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Barnstolar
Du bör endast använda barnstolar som är godkända av myndigheterna och som är av rätt typ för barnet.
För bilbarnstolar gäller normen ECE-R 44. Barnstolar som är testade och godkända enligt denna norm är oftast försedda med en orangefärgad etikett. På etiketten står uppgifter om viktgrupper, ISOFIX-storleksklasser och godkänd kategori för barnstolen.
Barnstolar är indelade i följande viktgrupper:
Bilbarnstolar enligt grupp 0 och 0+
I dessa grupper (upp till 13 kg) är bakåtriktade babysitsar det bästa valet. Vi rekommenderar: Audi babyskydd som tillval med ISOFIX Base.
Bilbarnstolar enligt grupp 1
I den gruppen (9-18 kg) är bakåt- eller framåtriktade barnstolar med inbyggt bältessystem det bästa valet. Använd så länge som möjligt bakåtriktade barnsäten. Vi rekommenderar: Audi bilbarnstol med ISOFIX Base.
Bilbarnstolar enligt grupp 2 och 3
I dessa grupper (15-36 kg) är barnstolar med ryggstöd i kombination med bilbältena det bästa valet. Vi rekommenderar: Audi bilbarnstol youngster plus.
VIKTIGT!
  • Grupp 0, 0+ och 1 (bakåtriktad): Sätt aldrig en barnstol där barnet sitter med ryggen i körriktningen på passagerarplatsen när passagerarairbagen är inkopplad - livsfara! Om du i undantagsfall måste låta ett barn åka med på passagerarplatsen, koppla från passagerarairbagen* Länk.
  • Grupp 1 (framåtriktad), 2 och 3: Barnstolen ska om möjligt helt ligga an mot bilsätets ryggstöd. Justera* eller montera ur det bakre nackskyddet om det hindrar en säker montering av barnstolen Länk. Montera tillbaka nackskyddet direkt igen när du tar bort barnstolen. Ställ in nackskyddet rätt för passageraren. Körning med urmonterade eller felaktigt inställda nackskydd ökar risken för svåra skador.
  • Grupp 2 och 3: Bröstbältet måste löpa ungefär mitt över barnets nyckelben och ligga an tätt mot överkroppen. Bandet får inte löpa på eller över halsen. Höftbältet måste löpa över höfterna och får inte löpa över magen eller underlivet. Bältet måste ligga an tätt. Efterdra bandet om det behövs.
  • Byt så sent som möjligt till nästa större barnstolsgrupp.
Anvisning
Vi rekommenderar bilbarnstolar ur Audis program för originaltillbehör: www.audi.com/childseats

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.