Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Sätta fast bilbarnstolar
Bilbarnstolar i grupp 0, 0+ och 1 med ISOFIX kan sättas fast utan bilbälte i ISOFIX-förankringarna på de yttre baksätesplatserna och på passagerarstolen*.
Ta bort skyddet från de två fästena.
Skjut in barnstolens fästarmar i ISOFIX-förankringarna tills du hör att de snäpper fast.
Kontrollera, genom att dra i barnstolen, att den har hakat fast ordentligt på båda sidorna.
Baksäte: Fäst om möjligt barnstolen dessutom med Top Tether Länk.
Om du vill använda en ISOFIX-barnstol i ISOFIX-förankringar i din bil, kontrollera då att den är godkänd för sittplatserna. Monteringsmöjligheterna finns i följande tabell Länk. Nödvändig information finns på den orangefärgade etiketten på barnstolen.
  En ISOFIX-barnstol i kategorin ”bilspecifik”, ”begränsad” eller ”semiuniversal” (IL) är lämplig på en sittplats, när
 • din bil finns med på typlistan för din barnstol och
 • din barnstol är markerad med IL i följande tabell.
  En ISOFIX-barnstol i kategorin ”universal” (IUF) är lämplig på en sittplats, när
 • din barnstol är markerad med IUF i följande tabell och
 • barnstolen kan sättas fast med Top Tether Länk.
Viktgrupp
ISOFIX-
storleksklass
Sittplatser i baksätet (yttre)
Passagerarstol*
Grupp 0:
upp till 10 kg
E
IL
IL
Grupp 0+:
upp till 13 kg
E
IL
IL
D
C
Grupp 1:
9–18 kg
D
IL,
IUF*
IL
C
B
B1
A
VIKTIGT!
 • Observera de viktiga säkerhetsanvisningarna VIKTIGT!, VIKTIGT! samt monteringsanvisningen från barnstolens tillverkare.
 • Sätt aldrig en barnstol där barnet sitter med ryggen i körriktningen på passagerarplatsen när passagerarairbagen är inkopplad - livsfara!
 • Förankringarna i bilen är anpassade till barnstolar med ISOFIX. Sätt därför aldrig fast andra barnstolar, bälten eller föremål i förankringarna - livsfara!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.