Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Sätta fast bilbarnstolar
Om du vill använda en barnstol i kategorin ”universal” (u) i din bil, kontrollera då att den är godkänd för sittplatserna. Monteringsmöjligheterna finns i följande tabell. Nödvändig information finns på den orangefärgade etiketten på barnstolen.
På de sittplatser som i tabellen är markerade med ett B bör bara sådana Audi bilbarnstolar som rekommenderas i instruktionsboken användas Länk.
(A) Viktgrupp
(B) Passagerarstol
(C) Baksäte
(D) Standardsäte
(E) Multikontursäte*
(F) Yttre sittplatser
(G) Mittplats i baksätet*
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Gruppe 0: Upp till 10 kg
u
B
u
u
Gruppe 0+: Upp till 13 kg
u
B
u
u
Gruppe 1: 9-18 kg
u
B
u
u
Gruppe 2: 15-25 kg
u
B
u
u
Gruppe 3: 22-36 kg
u
B
u
u
För att anpassa passagerarstolen till barnstolen och uppnå bästa möjliga bältesdragning ska
  • passagerarstolens ryggstöd ställas in så långt fram som möjligt och
  • passagerarstolen i sitt högsta läge.
VIKTIGT!
  • Observera de viktiga säkerhetsanvisningarna VIKTIGT!, VIKTIGT! samt monteringsanvisningen från barnstolens tillverkare.
  • Sätt aldrig en barnstol där barnet sitter med ryggen i körriktningen på passagerarplatsen när passagerarairbagen är inkopplad - livsfara!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.