Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Pedalområdet
Pedalernas manövrering och rörelsefrihet får aldrig hindras av föremål eller golvmattor.
Kontrollera att alla pedaler kan trampas ned obehindrat.
Kontrollera att pedalerna obehindrat kan gå tillbaka till sina utgångslägen.
Använd bara golvmattor som lämnar pedalområdet fritt och som säkert kan sättas fast i fotutrymmet.
Om en av bromskretsarna är ur funktion måste bromspedalen trampas längre ned än vanligt för att bilen ska stanna.
VIKTIGT!
Om inte pedalerna kan manövreras obehindrat kan kritiska situationer uppstå.
  • Lägg aldrig föremål i förarens fotutrymme. Ett föremål kan komma in i pedalområdet och blockera pedalerna. Vid en plötslig kör- eller bromsmanöver skulle du då inte kunna manövrera pedalerna - olycksrisk!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.