Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Stuva bagaget rätt
Bagage eller föremål måste alltid säkras i bagageutrymmet. För att bilens goda köregenskaper ska bibehållas bör du tänka på följande:
Fördela lasten jämnt i bagageutrymmet.
Lägg och stuva tungt bagage så långt fram som möjligt i bagageutrymmet Bild 1.
Fäst lasten i bagagenätet* eller med oelastiska spännband i fästöglorna* Länk eller med fästsatsen* Länk.
VIKTIGT!
  • Föremål som inte är säkrade och därför åker runt i bagageutrymmet, kan skada bilens köregenskaper och körsäkerheten genom att tyngdpunkten förskjuts.
  • Lösa föremål i kupén kan vid en plötslig manöver eller olycka flyga fram - risk för skador! Stuva alltid föremål säkert i bagageutrymmet och fäst dem med fästöglorna*. Använd lämpliga spännband för tunga föremål.
  • Vid transport av tunga föremål förändrar sig köregenskaperna genom att tyngdpunkten förskjuts – olycksrisk! Anpassa därför alltid körsättet och hastigheten till omständigheterna.
  • Överskrid aldrig de tillåtna axeltrycken och den tillåtna totalvikten Länk. När de tillåtna axeltrycken respektive den tillåtna totalvikten överskrids, kan bilens köregenskaper ändras och leda till olyckor, personskador och skador på bilen.
  • Lämna aldrig bilen utan uppsikt, särskilt om bakluckan är öppen. Barn kan komma in i bagageutrymmet och stänga bakluckan från insidan. Barnen är då inlåsta och kan inte ta sig ut själva – livsfara!
  • Låt inte barnen leka i eller omkring bilen. Stäng och lås bakluckan och alla dörrarna när du lämnar bilen.
  • Låt aldrig en passagerare åka i bagageutrymmet. Alla som åker i bilen måste vara ordentligt fastspända Länk.
Se upp!
Bakrutans värmetrådar kan förstöras av skavande föremål.
Anvisning
  • Däcktrycket måste anpassas till lasten - se däcktrycksdekalen på förardörrens gavel.
  • Ett luftutbyte i bilen minskar risken för imbildning på rutorna. Den använda luften strömmar ut genom ett ventilationsgaller bak i bilen. Förvissa dig om att ventilationsgallret inte är övertäckt.
  • De bälten som används tillsammans med fästöglorna* för att fästa lasten hittar du i reservdelshandeln.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.