Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Säker körning  Stuva bagaget rätt
Last som inte är säkrad utgör en fara för alla som åker i bilen.
I bagageutrymmet finns fästöglor för att säkra bagage och föremål Länk.
Använd fästöglorna för att fästa lasten säkert VIKTIGT!.
Vid en kollision eller olycka kan även små eller lätta föremål ta upp så mycket energi att de kan orsaka svåra skador. ”Energins” storlek beror på bilens hastighet och föremålets vikt. Den viktigaste faktorn är dock bilens hastighet.
Ett exempel: ett 4,5 kg tungt föremål ligger löst i bilen. Vid en frontalkollision i 50 km/h genererar detta föremål kraft, som motsvarar 20 gånger dess vikt. Det betyder att föremålets vikt ökar med cirka 90 kg. Du kan föreställa dig vilka skador som uppstår när denna ”projektil” flyger genom bilen och träffar en passagerare.
VIKTIGT!
Om bagage eller föremål fästs i olämpliga eller skadade spännband kan det uppstå skador vid bromsmanövrer eller olyckor.
  • För att förhindra att bagage eller föremål flyger fram, använd alltid lämpliga spännband för att fästa lasten i fästöglorna.
  • Fäst aldrig en barnstol med fästöglorna.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.