Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Audi pre sense
Pre sense kan i vissa farliga situationer inleda skyddande åtgärder för passagerarna. Beroende på hur din bil är utrustad, har du tillgång till beskrivna funktioner:
Pre sense basic*
I vissa farliga situationer kan följande funktioner utlösas:
 • Bilbältena sträcks (t.ex. vid en nödbromsning): De främre bältena sträcks reversibelt. Om en olycka inte inträffar, lossas bältena något och kan vid behov utlösas på nytt.
 • Rutorna och takluckan* stängs (t.ex. vid under- och överstyrning): Rutorna och takluckan* stängs tills endast en spalt är öppen.
 • Aktivering av bilens varningsblinkers1)
Funktionerna i pre sense basic aktiveras från och med hastigheter över 30 km/h.
Drive select: i läge dynamic anpassas utlösningstidpunkten.
Pre sense front (bilar med adaptive cruise control*)
Pre sense front innehåller funktionerna för pre sense basic. Dessutom beräknas sannolikheten för en påkörningsolycka med framförvarande bil inom systemets begränsningar. Om risk för kollision registreras, kan följande funktioner utlösas:
 • Braking guard Länk
 • Sträckning av bilbältena
 • Stängning av rutor och taklucka*
 • Aktivering av bilens varningsblinkers1)
Pre sense rear (bilar med side assist*)
Pre sense rear innehåller funktionerna för pre sense basic. Dessutom beräknas sannolikheten för en påkörningsolycka med bakomvarande bil inom systemets begränsningar. Om risk för kollision registreras, kan följande funktioner utlösas:
 • Sträckning av bilbältena
 • Stängning av rutor och taklucka*
 • Aktivering av bilens varningsblinkers1)
Pre sense plus*
Pre sense plus innehåller funktionerna för pre sense front och pre sense rear.
Felmeddelande
Audi pre sense: Ej tillgänglig
Det preventiva passagerarskyddet är inte tillgängligt. Kör omgående till en auktoriserad verkstad och låt avhjälpa störningen.
VIKTIGT!
Pre sense kan inte övervinna fysikens lagar. Det är ett hjälpsystem och kan inte förhindra en kollision. Den höjda säkerhetsnivån får inte förleda föraren att riskera säkerheten – olycksrisk!
 • Det kan uppstå felaktiga aktiveringar av systemen.
 • Observera att inte alla föremål alltid upptäcks av sensorerna – olycksrisk!
 • Pre sense reagerar inte på personer, djur, sneddande föremål och föremål som är svåra att identifiera Länk.
 • Reflekterande objekt, t.ex. vägräcken eller infarter i tunnlar, kraftigt regn och nedisning, kan inverka negativt på radarsensorernas funktion och därmed försämra registreringen vid risk för kollision.
Se upp!
Stötar eller skador på stötfångare, hjulhus och underrede kan ändra sensorerna. Därmed kan pre sense påverkas negativt. En auktoriserad verkstad bör kontrollera funktionen.
Anvisning
 • Vid påslaget sportläge, och vid backning, är vissa funktioner i pre sense avslagna.
 • Om en störning förekommer i ESC eller airbagstyrdonet, är inte heller funktionerna i pre sense tillgängliga.
 • Vid en funktionsstörning i adaptive cruise control* är inte funktionerna i pre sense front/-plus tillgängliga heller Länk.
 • Vid en funktionsstörning i side assist* är inte funktionerna i pre sense rear/-plus tillgängliga heller Länk.
 • Om passagerarairbagen är avaktiverad, är även den reversibla bältessträckaren på passagerarsidan avaktiverad.
1) Denna funktion är inte tillgänglig på alla landsutföranden.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.