Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Säkerhet  Bilbälten  Hur tas bilbältena på korrekt?
Att bältet löper rätt över kroppen har stor betydelse för att det ska ge bästa skydd.
Du har följande möjligheter att anpassa bältet till kroppsstorleken:
  • Bälteshöjdinställning
  • Höjdinställning för framstolarna
VIKTIGT!
  • Bröstbandet bör löpa ungefär mitt över nyckelbenet och ligga an tätt mot överkroppen. Dra bältet över låstungan med en jämn rörelse över bröstet och lägg midjebandet så långt ned som möjligt mot bäckenet så att inget tryck utövas mot underlivet. Bältet ska alltid ligga an tätt Bild 1. Efterdra bandet om det behövs.
  • Var noga med att bilbältet alltid löper rätt över kroppen. Ett felaktigt påtaget bälte kan leda till personskada även vid lindriga olyckor.
  • Om bältet sitter för löst kan det vid en olycka orsaka kroppsskada genom att du kastas framåt med full rörelseenergi och sedan fångas upp av bältet med ett häftigt ryck.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.