Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Underhåll och skötsel  Kontrollera och fylla på
Kontrollera bromsvätskenivån
Bromsvätskenivån måste ligga mellan markeringarna MIN och MAX Bild 2.
Om vätskenivån på kort tid sjunker markant eller sjunker under markeringen MIN, kan det i vissa fall bero på att bromssystemet är otätt. Anlita sakkunnig hjälp. Bromsvätskenivån övervakas även genom en kontrollampa i kombiinstrumentets display Länk.
På högerstyrda bilar sitter behållaren på andra sidan i motorrummet.
Byta bromsvätska
I serviceschemat står det när det är dags att byta bromsvätska. Vi rekommenderar att du låter byta bromsvätskan i samband med en grundservice på din auktoriserade verkstad.
VIKTIGT!
  • Bromsvätskan får bara förvaras i den väl tillslutna originalförpackningen och oåtkomlig för barn – förgiftningsrisk!
  • Är bromsvätskan för gammal kan det bildas ångblåsor i systemet vid kraftiga inbromsningar. Härigenom försämras bromsförmågan och därmed körsäkerheten – olycksrisk!
Se upp!
Bromsvätska får inte hamna på bilens lack, då den angriper den.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.