Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Underhåll och skötsel  Kontrollera och fylla på  Batteri
Alla arbeten på batteriet kräver fackkunskaper.
Batteriet är så gott som underhållsfritt. Det kontrolleras vid service.
Vid viss airbagaktivering kopplas batteriet bort från bilens elsystem av säkerhetsskäl VIKTIGT!.
Koppla från batteriet
Undvik att koppla bort batteriet. När batteriet kopplas bort slutar vissa funktioner i bilen att fungera (till exempel elfönsterhissarna). När batteriet har anslutits måste funktionerna läras in på nytt. För att undvika detta bör batteriet bara i undantagsfall kopplas bort från bilens elsystem.
Långa stilleståndsperioder
Om du inte kör din bil under några dagar eller veckor kopplas efter hand elektriska förbrukare från eller regleras ned. Då reduceras energiförbrukningen och startförmågan upprätthålls under en längre tidsperiod Länk. Några komfortfunktioner, t.ex. innerbelysningen eller den elektriska sätesinställningen, kan under vissa omständigheter inte vara tillgängliga. Funktionerna fungerar åter när du slår på tändningen och startar motorn. Trots förbrukarfrånkoppling blir batteriet helt urladdat vid längre stilleståndsperioder på grund av viloströmsförbrukningen. Den totala urladdningen skapar en kemisk reaktion som förstör batteriet invändigt. För att undvika detta måste batteriet laddas en gång i månaden Länk. Koppla inte från batteriet, då larmsystemet* i så fall inaktiveras.
Vinterkörning
Under den kalla årstiden belastas batteriet extra mycket. Detta påverkar starteffekten negativt. Låt därför kontrollera och vid behov ladda batteriet före vinterns inbrott.
VIKTIGT!
  • Alla arbeten på batteriet kräver fackkunskaper. Vänd dig till din auktoriserade verkstad när det gäller arbeten på batteriet - risk för frätskador och explosioner!
  • Batteriet får inte öppnas! Försök inte ändra batteriets vätskenivå, knallgas strömmar då ut ur batteriet – explosionsrisk!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.