Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Underhåll och skötsel  Kontrollera och fylla på  Batteri
Ett intelligent energistyrningssystem sköter fördelningen av den elektriska energin i din bil Länk. Tack vare energistyrningen blir batteriet bättre laddat än i bilar utan energistyrning. För att den extra elektriska energin ska kunna bibehållas även efter ett batteribyte, rekommenderar vi att endast batterier av samma typ och tillverkare (som var monterade när bilen levererades) används. För att energistyrningens funktioner ska kunna utnyttjas på rätt sätt efter ett batteribyte, måste batteriet kodas om i energistyrningen av en auktoriserad verkstad.
Det nya batteriet måste ha samma kapacitet, spänning (12 volt), strömstyrka och utförandeform som det gamla och även ha ett skydd över batteripropparna. Batteriet måste motsvara normerna TL 825 06 (från april 2008) och VW 7 50 73 (från april 2010).
Se upp!
  • Din bil är utrustad med ett speciellt cyklingståligt batteri (t.ex. av typen: AGM-batteri). Om ett batteri av annan typ monteras kan det bli problem med bilens elektroniksystem. Försäkra dig därför om att endast ett batteri med exakt samma specifikationer som originalbatteriet monteras vid byte.
  • Kontrollera alltid att ventilationsslangen är ansluten på batteriets ursprungliga sida. Annars kan gaser respektive batterisyra strömma ut.
  • Batterihållare och -klämmor måste alltid vara korrekt fastsatta.
  • Före alla arbeten på batteriet, beakta varningstexten på Länk.
Miljökommentar
Batterier innehåller miljöfarliga ämnen som svavelsyra och bly. De måste därför tas om hand på rätt sätt och får under inga omständigheter läggas bland hushållssoporna! Se till att det urmonterade batteriet inte kan välta omkull, annars kan svavelsyra läcka ut!

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.