Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Klara det själv  Hjälp vid driftstopp  Byta hjul
Ställ domkraften* (ur verktygssatsen) på ett fast underlag. Använd vid behov ett stabilt underlägg med stor yta. Vid halt underlag, som till exempel stenplattor, bör du använda ett halksäkert underlägg (t.ex. en gummimatta) VIKTIGT!.
Bilar med stålinlägg: Sök den markering (upphöjning) på tröskeln som ligger närmast det defekta hjulet Bild 1. Bakom markeringen på tröskellådan finns ansättningspunkten för domkraften*.
Bilar utan stålinlägg: Sök den markering (intryckning) på tröskeln som ligger närmast det defekta hjulet Bild 3. Bakom markeringen på tröskellådan finns ansättningspunkten för domkraften*.
Veva upp domkraften* under ansättningspunkten på tröskellådan så högt att domkraftens vals -A- Bild 4 ligger direkt under det avsedda plastfästet.
Rikta in domkraften* så att dess vals -A- griper tag om det därför avsedda plastfästet på tröskellådan och den rörliga fotplattan -B- vilar plant mot marken. Fotplattan -B- måste då vara lodrätt under ansättningspunkten -A-.
Veva upp domkraften* tills hjulet har lyfts upp något från marken.
VIKTIGT!
  • Kontrollera att domkraften* står stadigt. Vid halt eller mjukt underlag kan domkraften* glida av/sjunka ned - skaderisk!
  • Hissa endast upp bilen med den medlevererade domkraften*. Om du använder en domkraft från en annan bil kan ditt fordon glida av - skaderisk!
  • Domkraften* får bara sättas an på de avsedda ställena på tröskelbalken och den måste sedan alltid riktas upp. Annars kan domkraften* glida av om den inte har tillräckligt grepp i bilen - olycksrisk!
  • Bilar med adaptive air suspension*: Genom temperaturvariationer eller ändrad belastning kan höjden på den parkerade bilen variera något.
  • Starta aldrig motorn när bilen är upplyft - olycksrisk!
  • Använd för ändamålet lämpliga bockar om du ska arbeta under bilen - risk för personskada!
Se upp!
Bilen får inte lyftas upp på tröskeln. Sätt endast an domkraften* på de avsedda ansättningspunkterna på tröskellådan. Annars skadas din bil.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.