Instruktion bok AUDI A6 V. 2014
Audi A6  Tillbehör och tekniska data  Tekniska data
Chassinummer i Infotainmentet
Välj funktionsknappen CAR > styrknappen (Car)* Systeme (Bilens system) > Service & Kontrolle (Service och kontroll) > Fahrgestellnummer (Chassinummer).
Chassinummer
Chassinumret finns i Infotainmentet, på bildataskylten och under vindrutan på förarsidan*. Dessutom finns chassinumret till höger i motorrummet under en kåpa* eller mitt i motorrummet i den bakre tvärväggen*.
Typskylt
Typskylten sitter på dörrposten på bilens högra sida. Bilar för vissa exportländer saknar typskylt.
Bildataskylt
Bildataskylten Bild 1 sitter i bagageutrymmet, under lastgolvet i reservhjulsbaljan. Ett avsnitt av bildataskylten klistras in på insidan av serviceplanens omslag innan bilen levereras till kunden.
På skylten finns följande data för bilen:
-1- Identitetsnummer (chassinummer)
-2- Bilmodell/motoreffekt/växellåda
-3- Märkbokstäver för motor och växellåda
-4- Lack- och inredningsnummer
-5- Extrautrustningsnummer
-6- Uppgifter om förbrukning och utsläpp*
Uppgifter om förbrukning och utsläpp1)
I slutet av bildataskyltens fält -6-, hittar du uppgifter om förbrukning och utsläpp:
-A- Bränsleförbrukning stadskörning (l/100km)
-B- Bränsleförbrukning landsvägskörning (l/100km)
-C- Bränsleförbrukning blandad körning (l/100km)
-D- CO2-utsläpp blandad (g/km)
De angivna värdena har fastställts enligt föreskrivna mätförfaranden. Uppgifterna gäller inte en specifik bil, utan används endast vid jämförelse av olika biltyper. Beroende på extrautrustning, lastning, körsätt, väg- och trafikförhållanden, väder och vind samt bilens skick kan man i praktiken få andra förbrukningsvärden.
1) Värdena är inte tillgängliga på alla landsutföranden. I detta fall är fälten ifyllda med platshållare som t.ex. 99.9.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.