talimat kitabı AUDI A6 V. 2014
Audi MMI  İletişim  Telefon etme  Bluetooth üzerinden mobil telefon bağlantısı
Aşağıdaki araçlar için geçerlidir: Telefonlu.
Ön koşullar
Araç sabit ve kontak açık.
MMI'nin ve mobil telefonun Bluetooth fonksiyonu ve görünürlüğü Link açık olmalıdır.
MMI ve bağlanacak mobil telefon başka bir Bluetooth cihazına aktif olarak bağlanmaz.
Mobil telefondaki SIM karta erişim (SIM Access) açık 1).
Mobil telefonun bağlanması
Şunları seçin: TEL > Mobil telefon bağlantısı > Yeni cihaz arama. Mevcut Bluetooth cihazları MMI ekranında gösterilir. Veya: MMI Bluetooth cihaz arama üzerinden mobil telefon arar.
Gösterilen Bluetooth cihazları listesinden istediğiniz mobil telefonu seçin ve onaylayın.
Araç telefonu* veya serbest konuşma alanını seçin ve onaylayın. MMI bağlantı yapılanması için bir PIN oluşturur Şekil 2.
Evet alanını seçin ve onaylayın.
Bağlantı kurulması için mobil telefona PIN girin. Veya: PIN mobil telefonda önceden gösterilmişse mobil telefonda ve MMI'de onaylayın. PIN giriş süresi yak. 30 saniye ile sınırlıdır.
Araç telefonu* profili seçiminde SIM kart PIN kodu girilmelidir.
Mobil telefondaki örn. bağlantının daha sonra otomatik kurulmasına dair diğer sistem sorgularını dikkate alın. Mobil telefona göre adres defterinin yüklenmesi de ayrı olarak onaylanmalıdır.
Başarılı bir bağlantıdan sonra
Başarılı bağlantıdan sonra sinyal seviyesi sembolü -9- ve Bluetooth sembolü -14- MMI ekranının durum satırında görüntülenir Şekil 3. Ayrıca mobil telefon kayıtları otomatik olarak MMI adres defterine yüklenir. Kayıt sayısına bağlı olarak bu işlem birkaç dk. sürebilir.
Not
  • Bağlantı bir defa yapılır. Önceden bağlanan Bluetooth cihazları menzil içinde bulunuyor ve kontak açıksa otomatik olarak MMI'ya bağlanır.
  • Otomatik bağlantıyı daha çabuk yapabilmek için, mobil telefonunuzda MMI bağlantısını yetkilendirin.
  • PIN (SIM) kodunu SIM kartla beraber mobil telefon operatörünüzden temin edebilirsiniz. PIN (SIM) üç defa 2) arka arkaya hatalı girilirse SIM kart kilitlenir ve PUK (Personel Unblocking Key) girişi ile tekrar açılır.
  • Daha fazla mobil telefon, araç telefonuna bağlanabilir, ancak sadece bir mobil telefon aktif olarak MMI ile bağlanabilir.
  • Önceden MMI'ye bağlanan Bluetooth cihazlarının bağlantısı başka bir cihaz bağlantısında ayrılır.
  • Araç terk edildiğinde mobil telefona olan Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir.
  • Ayrıntılı bilgiyi mobil telefon operatörünüzden veya mobil telefonunuzun kullanım kılavuzundan edinebilirsiniz. Telefon konusuna ait diğer bilgileri internette www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) adresinden veya bir Audi Yetkili Servisinden alabilirsiniz.
1) Araç telefonu veya SIM Access-Profilli mobil telefona sahip araçlar için geçerlidir.
2) Deneme sayısı SIM karta bağlıdır.

Tüm resimler, logolar ve metinler Audi ©'in malıdır. Bu web sitesinin, Volkswagen - Audi şirketiyle veya dünyanın yan kuruluşlarından hiçbiriyle bağlantısı yoktur Daha fazla bilgi. Daha fazla bilgi. Bu sitenin yazarıyla iletişim kurmak için buraya tıklayın.