Gebruiksaanwijzing AUDI Q5 2008
 Audi MMI   MMI-bedieningseenheid   Bellen  Meer instellingen voor de autotelefoon
Geldt voor wagens: met autotelefoon
Tijdens een gesprek kunt u verschillende opties gebruiken.
Als u de beschikbare opties tijdens een telefoongesprek op het MMI-scherm wilt laten weergeven, kunt u tijdens een telefoongesprek de keuzetoets Opties indrukken Afb.1.
De opties tijdens een gesprek richten zich naar de actuele telefoonstatus. Als er bv. twee actieve telefoongesprekken zijn, wordt de optie Wisselgesprek1) op het MMI-scherm weergegeven Afb.1. Als bv. met de optie Conferentieschakeling1) een telefoonconferentie is opgebouwd, worden de opties Conferentie in de wacht zetten en Conferentiedeelnemers op het MMI-scherm weergegeven.
Gesprek in de wacht zetten/voortzetten1)
Met In wacht zetten en Gesprek in de wacht voortzetten wordt een gesprek in de wacht gezet en weer voortgezet. Op het scherm wordt In de wacht en de duur van de bestaande telefoonverbinding weergegeven.
U kunt een gesprek dat in de wacht staat beëindigen, door de keuzetoets Ophangen in te drukken.
Nog een oproep doen (kiezen)1)
Eerst wordt het actieve telefoongesprek met In wacht zetten in de wacht gezet. Door vervolgens de keuzetoets met de functie Opties of de RETURN-toets in te drukken verlaat u het submenu Opties. In het cijferscherm kunt u een telefoonnummer ingeven Afb.3. Vervolgens wordt de opbouw van de verbinding gestart door in het cijferscherm OK te kiezen of met de optie Kiezen.
Via de keuzetoets met de functie Ophangen wordt het actieve gesprek beëindigd. Een eerder in de wacht gezet gesprek blijft in de wacht staan. Door nogmaals de keuzetoets met de functie Ophangen in te drukken wordt het in de wacht staande gesprek beëindigd.
Microfoon in-/uitschakelen
Bij uitgeschakelde microfoon kan uw gesprekspartner u niet horen. U kunt wel uw gesprekspartner horen. Op het MMI-scherm wordt Microfoon uit weergegeven.
Wisselgesprek1)
Twee telefoongesprekken kunnen afwisselend gevoerd worden, daarbij staat steeds één telefoongesprek in de wacht. Op het MMI-scherm worden het actieve en het in de wacht staande gesprek evenals de duur van de verbinding weergegeven.
Via de keuzetoets Ophangen wordt het actieve telefoongesprek beëindigd. Een in de wacht gezet gesprek blijft in de wacht staan en kan met Voortzetten voortgezet worden.
Conferentieschakeling1)
Aan een conferentie kunnen maximaal vijf gesprekspartners (afhankelijk van de provider) deelnemen.
Een conferentie wordt met de optie Conferentieschakeling Afb.1 opgestart. De in de wacht staande en de actieve gesprekspartner worden aan de conferentie toegevoegd.
Om nog een telefoonverbinding op te bouwen, alle deelnemers aan een bestaande conferentie met de optie Conferentie in wacht zetten in de wacht zetten. Door vervolgens de keuzetoets met de functie Opties of de RETURN-toets in te drukken wordt het submenu Opties verlaten. In het cijferscherm een telefoonnummer ingeven Afb.3. De opbouw van de verbinding wordt in het cijferscherm met OK of met de optie Kiezen gestart. Om de gesprekspartner aan een bestaande conferentie toe te voegen, kiest u de optie Conferentieschakeling.
Met de optie Conf. in wacht voortzetten worden alle deelnemers aan een bestaande conferentie uit de wacht gehaald. Met de optie Conferentiedeelnemers Afb.2 worden de deelnemers weergegeven.
Aanwijzing
  • Om tijdens een telefoongesprek op een inkomende oproep gewezen te worden, moet de functie Wachtfunctie-opties geactiveerd zijn Link.
  • De beschikbare opties tijdens een gesprek zijn afhankelijk van de provider.
1) Geldt voor mobiele telefoons met sim access-profiel.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.