Gebruiksaanwijzing AUDI Q5 2008
 Audi MMI   MMI-bedieningseenheid   Navigeren  Weergave
Als u bij gestarte routegeleiding de keuzetoets Kaart indrukt, wordt de kaart met inactief infomenu Afb.1 op het MMI-scherm weergegeven.
In deze weergave kunt u de schaal van de kaart vergroten/verkleinen, door de draai-/drukknop rechtsom/linksom te draaien. Om een plaats te kiezen, kunt u met de joystick het dradenkruis in de kaart verschuiven Link.
U kunt het infomenu activeren Afb.2, door de draai-/drukknop in te drukken. Nu kunt u in het infomenu de weergave van de kaart wijzigen. Hiertoe de draai-/drukknop op het gewenste punt draaien en indrukken.
U kunt het infomenu weer verlaten door de RETURN-toets in te drukken.
-1- Oriëntatie. De kaart wordt ofwel richting Noorden georiënteerd of in Rijrichting georiënteerd weergegeven Link. Wanneer u in het actieve infomenu de oriëntatie kiest en de draai-/drukknop indrukt, wordt er gewisseld tussen 'rijrichting' en 'noorden' en omgekeerd. Deze instelling wordt opgeslagen.
-2- Schaalgrootte. U kunt de schaal vergroten/verkleinen door de draai-/drukknop rechtsom resp. linksom te draaien. U kunt de schaalgrootte ook in het actieve infomenu wijzigen. De laatste instelling blijft bewaard.
-3- Afstand tot reisdoel/tussenstop
-4- Berekende aankomsttijd op reisdoel/tussenstop
-5- TMC-statusweergave
-6- Hoogteweergave
-7- Keuzetoets Reisdl-ingv. Wisselen naar ingaveveld Afb.3 of naar de routeplanning Afb.4.
-8- Voorbeelden gekozen kaartinhouden
-9- Positie van de wagen
-10- Weergave van de geografische coördinaten van het dradenkruis-snijpunt (lengte- en breedtegraad).
-11- Wanneer u de kaartinhoud met het dradenkruis-snijpunt kiest, volgt de weergave van beschikbare informatie (bv. adres, telefoonnummer).
-12- Langs de route bewegen. Deze functie kan tijdens een actieve routegeleiding worden gebruikt. Wanneer u de draai-/drukknop linksom resp. rechtsom draait, beweegt de kaart langs de huidige routegeleiding.
-13- Kaartpositiemenu. Het dradenkruis-snijpunt kan als reisdoel of tussenstop overgenomen, in het adresboek opgeslagen of gebeld worden Link. Weergave van de geocoördinaten van het dradenkruis-snijpunt (lengte- en breedtegraad).
Aanwijzing
Wist u al dat u tussen vier kaarttypen kunt kiezen Link?

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.