Návod k obsluze AUDI TT
Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, tipy, rady a bezpečnostní pokyny k obsluze vašeho vozu.
Tento návod vozte stále ve vozidle. To platí zejména pro případ, kdy vozidlo půjčujete nebo prodáte.
Tento návod popisuje vybavení vozidla v době tiskové uzávěrky. Některá z uvedených vybavení budou k dispozici až později nebo se dodávají pouze na některé trhy.
Některé odstavce tohoto návodu neplatí pro všechna vozidla. V tomto případě je na začátku odstavce uveden rozsah platnosti, např. „Platí pro vozidla: s bixenonovými světlomety“. Navíc je volitelné, resp. pro vozidlo specifické vybavení označeno hvězdičkou „*“.
Vyobrazení se mohou lišit od provedení vašeho vozu, jsou chápána jako obecné informace.
Na začátku tohoto návodu najdete obsah, kde jsou všechna popisovaná témata seřazená podle pořadí, jak za sebou následují. Na konci návodu najdete abecedně seřazený věcný rejstřík.
Všechny údaje o směru jako „vlevo“, „vpravo“, „vpředu“, „vzadu“ se vztahují ke směru jízdy vozidla.
*
Volitelné, resp. pro vozidlo specifické vybavení
Odstavec pokračuje na další straně.
  Křížový odkaz na „POZOR!“ v rámci odstavce. U údaje s číslem stránky se odpovídající "POZOR!" nachází mimo odstavec.
POZOR
Texty s tímto symbolem obsahují informace, které se vztahují k vaší bezpečnosti a upozorňují na možné nebezpečí nehody a zranění.
UPOZORNĚNÍ
Texty s tímto symbolem upozorňují na možnost poškození vozidla.
Životní prostředí
Texty s tímto symbolem obsahují pokyny vztahující se k ochraně životního prostředí.
Poznámka
Texty s tímto symbolem obsahují doplňující informace.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.