Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Spuštění motor... Topení a větr... Klimatiza...
Platí pro vozidla: s vyhříváním sedadel
Obr. 71 Přívody vzduchu: vyhřívání sedadla
Obr. 71 Přívody vzduchu: vyhřívání sedadla
Vyhřívání sedadla je třístupňové. Zvolený stupeň vyhřívání se zobrazuje prostřednictvím diod LED.
Vyhřívání sedadla zapnete jedním stisknutím tlačítka .
Nižší stupeň zapnete dalším stisknutím tlačítka .
Pro vypnutí vyhřívání sedadla opakovaně tiskněte tlačítko , až již nebude svítit žádná dioda LED.
Vyhřívání sedadla se po 10 minutách automaticky sníží ze stupně 3 na stupeň 2.
Nezapnutí vyhřívání sedadla
Za těchto podmínek se vyhřívání sedadla nezapne:
  • sedadlo není obsazené,
  • sedadlo je potaženo ochranným potahem,
  • sedadlo je obsazené dětskou sedačkou,
  • sedadlo je vlhká nebo mokré.
POZOR
Osoby s omezeným vnímáním bolesti nebo teploty se při používání vyhřívání sedadla mohou vystavit popálení. Tyto osoby nesmějí vyhřívání sedadel používat - nebezpečí poranění.
UPOZORNĚNÍ
Abyste nepoškodili topné prvky vyhřívání sedadel, neklekejte na sedadla ani je jinak bodově nezatěžujte.
Poznámka
  • Nastavení vyhřívání sedadla na straně řidiče se přiřazuje použitému klíčku.
  • Jestliže bylo zapnuté vyhřívání sedadla na straně spolujezdce, nebude se znovu zapínat, pokud mezi vypnutím a zapnutím zapalování uplynulo více než 10 minut.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.