Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Multi Media Interface
Pomocí funkce volného vyhledávání můžete v jednotlivých nabídkách MMI vyhledávat záznamy (např. názvy stanic).
Obr. 129 Návrh zadání v rádiu
Obr. 129 Návrh zadání v rádiu
Volné vyhledávání je dostupné v položkách Vozidlo, Rádio, Média, Telefon, Navigace a Audi connect.
Vyvolání volného vyhledávání
Zvolte: tlačítko MENU > požadované body nabídky (např. Rádio).
Abyste vyvolali zadávací pole posuňte příp. ovladač nahoru -A- obr. 129.
Volné vyhledávání záznamu
Do zadávacího pole zadejte jeden nebo více hledaných pojmů. Jednotlivé hledané pojmy musí být při zadávání odděleny mezerou.
V závislosti na zadání se zobrazí návrh -C-. V seznamu vhodných voleb -B- se nalistují další záznamy, ve kterých jsou obsaženy zadané vyhledávané pojmy.
Pokud se požadovaný pojem ještě neobjevil, pište další písmena tak dlouho, dokud se nezobrazí.
Volné hledání vám umožňuje zadávat hledané pojmy v libovolném pořadí. Pro hledání stačí počáteční písmena hledaného pojmu, aby se zobrazil seznam výsledků. Napište např. v nabídce Rádio název rozhlasové stanice a první písmena typu programu.
Převzetí návrhu zadání
Předpoklad: zobrazuje se návrh záznamu.
Zadání přes MMI touch*: stiskněte ovladač.
Zadání spellerem: posuňte ovladač nahoru.
Převzetí záznamu ze seznamu vhodných voleb
Zadání na MMI touch*: otočte ovladačem dolů. Zvolte a potvrďte některý záznam ze seznamu.
Zadávání spellerem: zvolte a potvrďte LIST. Nebo: posuňte ovladač dolů. Zvolte a potvrďte některý záznam ze seznamu.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.