Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Telefon Připojení telefonu
Platí pro vozidla: s telefonem
Obr. 134 Údaj PIN k zadání do mobilního telefonu
Obr. 134 Údaj PIN k zadání do mobilního telefonu
Předpoklady
Vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.
Funkce Bluetooth a viditelnost MMI Odkaz a mobilního telefonu je zapnutá.
Připojovaný mobilní telefon není aktivně spojen s jiným přístrojem Bluetooth.
MMI není spárováno se žádným mobilním telefonem.
Je zapnutý přístup k vaší kartě SIM (SIM Access) mobilního telefonu 1).
Připojení mobilního telefonu
Zvolte: tlačítko MENU > Telefon > Připojit mobilní telefon > Dále. Dostupné přístroje Bluetooth se zobrazí na displeji Infotainmentu. Nebo: vyhledejte MMI přes vyhledávání zařízení Bluetooth přes svůj mobilní telefon.
Ze seznamu zvolte a potvrďte požadovaný mobilní telefon ze seznamu zobrazených zařízení Bluetooth.
Systém MMI vytvoří PIN pro navázání spojení obr. 134.
Zvolte a potvrďte Ano.
Zadejte PIN pro navázání spojení ke svému mobilnímu telefonu. Nebo: v případě, že se na vašem mobilním telefonu již PIN zobrazuje, potvrďte ho na mobilním telefonu a v MMI. Doba zadávání PIN je omezena na asi 30 sekund.
Příp. zadejte PIN své karty SIM v MMI1).
Případně respektujte další systémové otázky na svém mobilním telefonu, např. zda má připojení příště probíhat automaticky. Podle mobilního telefonu je nutné také samostatně potvrdit načtení adresáře a přístup na vaše textové zprávy.
Po úspěšném připojení
Po úspěšném připojení se vám zobrazují informace ve formě krátkých hlášení o profilech, přes které bylo připojení vytvořeno. Změny profilů můžete provést také dodatečně přes nabídku MENU > Nastavení > levé ovládací tlačítko > Nastavení MMI > Manager připojení Odkaz.
Navíc se kontakty mobilního telefonu automaticky ukládají do adresáře MMI. V závislosti na počtu kontaktů může tento proces trvat i několik minut.
V návaznosti na úspěšném spojení vašeho mobilního telefonu s MMI můžete přímo nakonfigurovat používání Audi connect Odkaz.
Poznámka
  • Další nastavení k připojenému mobilnímu telefonu můžete provést přes manager připojení Odkaz.
  • Spárování probíhá pouze jednou. Již spárovaná zařízení Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu a je zapnuté zapalování.
  • Abyste umožnili automatické spárování, autorizujte připojení MMI ve svém mobilním telefonu.
  • Případně respektujte systémové otázky na svém mobilním telefonu, např. zda má připojení příště probíhat automaticky. Podle mobilního telefonu je nutné také samostatně potvrdit načtení adresáře a přístup na vaše textové zprávy.
  • Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM. Pokud zadáte PIN (SIM) třikrát2) za sebou chybně, karta SIM se zablokuje a musí být zadáním PUK (Personal Unblocking Key) opět odblokována.
  • S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
  • K MMI již připojené zařízení Bluetooth se při připojení dalšího zařízení odpojí.
  • Při opuštění vozidla se spojení Bluetooth k mobilnímu telefonu automaticky přeruší.
  • Další informace k vašemu mobilnímu telefonu vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu. Informace k telefonu naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.