Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Telefon Další nastavení
Platí pro vozidla: s telefonem
Zvolte: tlačítko MENU > Telefon > pravé ovládací tlačítko > Nastavení telefonu.
Volby hovoru*
Přesměrování hovorů: je možné aktivovat/deaktivovat přesměrování příchozích hovorů na vaši hlasovou schránku nebo na jiné telefonní číslo. Funkcí Kontrola stavu můžete stanovit, zda je tato funkce aktivována nebo deaktivována.
Čekající hovor: je možné aktivovat/deaktivovat upozornění (zvukový signál) na příchozí hovor během probíhajícího telefonního hovoru. Funkcí Kontrola stavu můžete stanovit, zda je tato funkce aktivována nebo deaktivována.
Poslat vlastní číslo: je možné aktivovat/deaktivovat posílání telefonního čísla spolu s odchozím voláním. Nastavením V závislosti na síti se použije s provozovatelem sítě mobilních telefonů smluvně dohodnuté nastavení. Nastavení se vztahuje pouze na nabídku Telefon v MMI. Respektujte, že po přerušení spojení Bluetooth platí nastavení vašeho mobilního telefonu. Funkcí Kontrola stavu můžete stanovit, zda je tato funkce aktivována nebo deaktivována.
Nastavení Bluetooth
Nastavení datového spojení*
Režim telefonu*
Abyste dosáhli optimalizace připojení k síti, můžete u vozidel s autotelefonem zvolit mezi třemi různými způsoby použití telefonu. Automaticky: autotelefon přepne automaticky podle dostupnosti a signálu sítě a v závislosti na poloze vozidla mezi sítěmi GSM (2G), UMTS (3G) a LTE. Pokud používáte Google Earth a WLAN, může být příjem signálu omezen. Telefonování optimalizováno: autotelefon se zaregistruje do sítě GSM (2G). Příjem je optimálně přizpůsoben předcházejícímu telefonování. Pokud používáte Google Earth a WLAN, může být příjem signálu omezen. Při volbě režimu telefonu Automaticky a Telefonování optimalizováno může docházet k síťově podmíněným omezením při paralelním provozu služeb Audi connect a telefonních hovorů. Při volbě Datová služba optimalizovaná se autotelefon zaregistruje podle dostupnosti a signálu sítě a v závislosti na poloze vozidla do sítě GSM (2G), UMTS (3G) nebo LTE. Příjem je optimálně přizpůsoben předcházejícímu využívání datových služeb. Během telefonování může být omezen. Proto se doporučuje používat toto nastavení především v oblastech s dobrou dostupností sítě UMTS(3G).
Nastavení vyzvánění a hlasitosti1)
Přes funkci Telefon bez zvuku můžete vyzvánění svého MMI zapnout nebo vypnout. Přes funkci Volací tón se přehrávají různé volací tóny. Zvolené vyzvánění uložíte stisknutím ovladače. Přes ovladač lze během aktivního hovoru nastavit Citlivost mikrofonu. Pro nastavení Hlasitost vyzvánění/Hlasitost zpráv viz Odkaz.
Nastavení sítě*
Sériové číslo (IMEI)*
Zobrazuje se sériové číslo telefonního modulu zabudovaného v MMI.
Zapnout telefon/Vypnout telefon
Jestliže jste autotelefon po jeho posledním použití nevypnuli samostatně, automaticky se zapne při zapnutí zapalování.
Poznámka
  • S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
  • Aby bylo možné všechna spárovaná zařízení vymazat, je možné funkci Bluetooth vrátit na tovární nastavení Odkaz.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.