Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Audi connect Uvedení do provozu
Platí pro vozidla: s Audi connect
Obr. 142 Disponuje váš mobilní telefon funkcí rSAP? Tento QR kód vede přímo do databáze mobilních koncových zařízení (spojovací poplatek podle smlouvy s operátorem).
Obr. 142 Disponuje váš mobilní telefon funkcí rSAP? Tento QR kód vede přímo do databáze mobilních koncových zařízení (spojovací poplatek podle smlouvy s operátorem).
Předpoklady
Mobilní telefon musí disponovat přes Bluetooth profilem remote SIM Access (Bluetooth rSAP).
Která Bluetooth spojení a funkce jsou provozovatelem sítě mobilních telefonů podporovány, se dozvíte od svého provozovatele nebo v databázi pro koncová zařízení pod www.audi.com/bluetooth obr. 142.
Vozidlo stojí a zapalování je zapnuté.
Funkce Bluetooth a viditelnost MMI Odkaz a mobilního telefonu je zapnutá.
Připojovaný mobilní telefon není aktivně spojen s jiným přístrojem Bluetooth. MMI není spárováno se žádným mobilním telefonem.
Je zapnutý přístup k vaší kartě SIM (SIM Access) mobilního telefonu 1).
Připojení mobilního telefonu
Zvolte: tlačítko MENU > Telefon > Připojit mobilní telefon > Dále. Zobrazí se dostupné zařízení Bluetooth. Nebo: vyhledejte MMI přes vyhledávání zařízení Bluetooth přes svůj mobilní telefon.
Ze seznamu zvolte a potvrďte požadovaný mobilní telefon ze seznamu zobrazených zařízení Bluetooth.
Zadejte PIN pro navázání spojení ke svému mobilnímu telefonu. Nebo: v případě, že se na vašem mobilním telefonu již PIN zobrazuje, potvrďte ho na mobilním telefonu a v MMI. Doba zadávání PIN je omezena na asi 30 sekund.
Následně zadejte PIN své karty SIM v MMI.
Případně respektujte další systémové otázky na svém mobilním telefonu, např. zda má připojení příště probíhat automaticky. Podle mobilního telefonu je nutné také potvrdit samostatně načtení adresáře.
Po úspěšném připojení
Po úspěšném připojení se ve stavovém řádku displeje Infotainmentu zobrazí symbol intenzity signálu -4- a symbol Bluetooth -11- obr. .
Nyní můžete používat služby Audi connect.
Zvolte: tlačítko MENU > Audi connect.
Potvrďte dotaz systému, zda má být navázáno internetové připojení volbou Vždy přijmout.
Poznámka
  • Spárování probíhá pouze jednou. V závislosti na použitém mobilním telefonu se již spárovaná zařízení Bluetooth automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu a je zapnuté zapalování. S MMI může být spárováno více mobilních telefonů, ale pouze jeden z nich může být ve spojení s MMI aktivní.
  • Toto číslo obdržíte od svého provozovatele sítě mobilních telefonů společně s kartou SIM. Pokud zadáte PIN (SIM) třikrát2) za sebou chybně, karta SIM se zablokuje a musí být zadáním PUK (Personal Unblocking Key) opět odblokována.
  • Při opuštění vozidla se spojení Bluetooth k mobilnímu telefonu automaticky přeruší.
  • Další informace k vašemu mobilnímu telefonu vám poskytne provozovatel sítě mobilních telefonů nebo se dozvíte v návodu k obsluze svého mobilního telefonu. Informace k telefonu naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.