Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Audi connect
Platí pro vozidla: s Audi connect
Abyste mohli využívat služby Audi connect, je nutné datové spojení konfigurovat.
Obr. 145 Konfigurace datového spojení
Obr. 145 Konfigurace datového spojení
Zvolte: tlačítko MENU > pravé ovládací tlačítko > Manažer spojení.
Zvolte: pravé ovládací tlačítko > Nastavení online > Nastavení datového spojení.
Přes nabídku Nastavení datového spojení můžete stanovit, kdy má být navázáno internetové připojení. Jakmile již nejsou potřebné žádné datové pakety pro požadovanou službu Audi connect, připojení k internetu se automaticky zruší.
Mohou být zvoleny tyto body:
Navázání spojení
  • na dotaz: datové spojení se navazuje pouze na vyžádání.
  • bez dotazu: datové spojení se navazuje pro využití služeb Audi connect automaticky.
  • nikdy: datové spojení se nenavazuje. Vyvolání služeb Audi connect není možné.
Když je datové spojení navázáno, objeví se ve stavovém řádku displeje Infotainmentu symbol pro aktivní datové spojení -1- obr. 145.
Aktivní datové spojení je možné přerušit ručně nastavením Navazování spojení na nikdy.
Datový roaming
Datový roaming je z výroby vypnutý. Chcete-li používat datové spojení v zahraničí, musí být Datový roaming zapnutý (). Nastavení se ukládá vždy pro aktuální kartu SIM, resp. pro aktuálně připojený mobilní telefon.
Audi connect (MMI)
Pomocí funkce Audi connect (MMI) můžete umožnit nebo zakázat používání služeb Audi connect, když je nastaveno spojení na možnost bez dotazu nebo na dotaz.
Zařízení WLAN
Funkcí Zařízení WLAN můžete umožnit nebo zakázat navazování spojení k internetu.
Nastavení pro připojení
V závislosti na použité kartě SIM proběhne automatická konfigurace spojení. Tyto hodnoty je možné změnit. Bližší informace vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
  • APN: přístup závisí na provozovateli sítě mobilních telefonů a zadává se automaticky.
  • Uživatelské jméno: jméno uživatele pro váš online profil zadává váš provozovatel sítě mobilních telefonů.
  • Heslo: heslo pro váš online profil zadává váš provozovatel sítě mobilních telefonů.
Uložení změněných Nastavení spojení: stiskněte tlačítko BACK.
Vynulování konfigurace
Online profil se zakládá a konfiguruje automaticky. Vaše ručně provedené změny Nastavení spojení se po vynulování vrátí na standardní nastavení.
Poznámka
  • Při jízdách do zahraničí se - podle továrního nastavení - datové spojení nejprve přeruší, abyste byly ochráněni před neplánovanými poplatky za Roaming. V zahraničí můžete služby Audi connect používat, až když zvolíte položku Datový roaming.
  • Pokud používáte Google Earth, budete před zvolením cizí mobilní sítě ještě jednou výslovně vyzváni k povolení roamingu.
  • Bližší informace k poplatkům za roaming vám poskytne provozovatel mobilní sítě.
  • Další informace naleznete na internetu na adrese www.audi.com/connect (www.audi.de/connect).

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.