Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Navigace Zadávání cíle
Platí pro vozidla: s navigačním systémem
Při aktivním navádění můžete zadat další vložený cíl.
Obr. 150 Připojení cíle jako vloženého
Obr. 150 Připojení cíle jako vloženého
Předpoklad: byl zadán hlavní cíl.
Opakovaně tiskněte tlačítko NAV/MAP, dokud se nezobrazí nabídka Zadat cíl obr. .
Zadání cíle jako vloženého cíle
  • Ve vstupním řádku zadejte cíl Odkaz.
  • Zvolte a potvrďte cíl ze seznamu nalezených výsledků.
  • Zvolte a potvrďte Přidat jako vložený cíl.
Vymazání vloženého cíle
  • Posuňte ovladač nahoru. Zobrazí se volné hledání a aktivní navádění k cíli.
  • Zvolte a potvrďte vložený cíl -A- obr. 150.
  • Zvolte a potvrďte příp. systémový dotaz. Vložený cíl se smaže.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.