Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Média
Platí pro vozidla: s Bluetooth
Ze svého zařízení s funkcí Bluetooth (např. Smartphon) můžete Bluetooth audioplayerem přes MMI přehrávat hudbu bezdrátově.
Předpoklady: vozidlo stojí, je zapnutá funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth a je zapnutý Audioplayer Bluetooth Odkaz v MMI.
 • Připojení zařízení Bluetooth: stiskněte tlačítko MEDIA. Opakovaně stiskněte levé ovládací tlačítko, dokud se nezobrazí přehled zdrojů. Zvolte a potvrďte Bluetooth audioplayer -7- obr. .
 • Zvolte a potvrďte příp. Nepřipojeno > Připojit audioplayer Bluetooth. Zahájí se vyhledávání zařízení Bluetooth. Postupujte podle pokynů v MMI.
 • Zvolte a potvrďte požadované zařízení Bluetooth ze seznamu. Systém MMI vytvoří PIN pro navázání spojení.
 • Zvolte a potvrďte Ano.
 • Zadejte PIN pro navázání spojení ke svému zařízení Bluetooth. Nebo: v případě, že se na vašem zařízení Bluetooth již PIN zobrazuje, potvrďte ho na tomto zařízení. Doba zadávání PIN je omezena na asi 30 sekund.
V závislosti na použitém zařízení se média spouští a ovládají přes mobilní koncové zařízení nebo přes MMI.
Poznámka
 • Respektujte případné dotazy k párování na svém zařízení Bluetooth.
 • Spárování probíhá pouze jednou. Již spárované zařízení Bluetooth se automaticky spojí s MMI, jakmile jsou v dosahu.
 • S MMI může být spárováno více Bluetooth přehrávačů, ale pouze jedno mobilní koncové zařízení může být ve spojení s MMI aktivní.
 • Jsou podporovány protokoly Bluetooth AVRCP (1.0/1.3/1.4) a A2DP.
 • Dbejte pozor na regulátor hlasitosti na svém zařízení Bluetooth. Audi doporučuje nastavit hlasitost mobilního koncového zařízení při použití jako Bluetooth audioplayer na maximální hodnotu.
 • Podporované funkce médií (např. náhodné přehrávání) závisí na použitém zařízení Bluetooth.
 • Další informace k podporovaným zařízením naleznete na internetu pod www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) nebo v některém ze servisů Audi.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.