Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Média Přehrávání médií
Různé funkce různých médií můžete zahájit a ovládat přes ovládací jednotku MMI.
Obr. 168 Možnosti zdrojů v nabídce médií
Obr. 168 Možnosti zdrojů v nabídce médií
Obr. 169 Možnosti zdrojů v nabídce médií
Obr. 169 Možnosti zdrojů v nabídce médií
Předpoklad: mechanika médií obsahuje soubory audio/video * Odkaz.
Stiskněte: tlačítko MEDIA. Opakovaně stiskněte levé ovládací tlačítko, dokud se nezobrazí přehled zdrojů.
V nabídce Média je možné volit nezávisle na vybavení vozidla mezi těmito zdroji:
-1- Rádio Odkaz
-2- Jukebox* Odkaz
-3- Mechanika DVD* / mechanika CD* Odkaz / Odkaz
-4- Čtečka SD karet Odkaz
-5- Audi music interface* Odkaz
Např. iPod, USB flash disk
-6- Externí audioplayer Odkaz
Např. přehrávač MP3 ke vstupu AUX
-7- Bluetooth audioplayer* Odkaz
-8- Audioplayer WLAN* Odkaz
-9- Média online* Odkaz
  • Volba zdroje: zvolte a potvrďte požadovaný zdroj. Nebo: tiskněte opakovaně tlačítko MEDIA, dokud se nenastaví požadovaný zdroj.
  • Přepnout na rádio: zvolte a potvrďte -1- obr. 168.
  • Přehrávání souborů audio/video: zvolte zdroj v nabídce Média > kategorie (např. interpreti > album > titul).
  • Přepnutí do následující úrovně struktury adresářů: stiskněte tlačítko BACK. Nebo: zvolte a potvrďte Nahoru.
  • Volba předcházejícího, resp. následujícího titulu/kapitoly1): pohybujte vypínačem ovládací jednotky MMI doleva , resp. doprava .
  • Posun v souborech audio/video dozadu/dopředu: otáčejte vypínačem ovládací jednotky MMI doleva , resp. doprava a podržte ho stisknutý, dokud nedosáhnete požadované polohy přehrávání.
  • Zastavení, resp. pokračování reprodukce: krátce stiskněte vypínač.
Poznámka
  • Rychlým otáčením ovladače se můžete rychle pohybovat v dlouhých seznamech adresářů/titulů. Rychlost posunu závisí na počtu adresářů/titulů.
  • Při zapnuté funkci Dopravní zpravodajství (TP) Odkaz nebo Hlášení DAB* se reprodukce během hlášení přeruší. Hlášení můžete přerušit krátkým stisknutím vypínače ovládací jednotky MMI.
  • Obraz videa je z bezpečnostních důvodů možné přijímat pouze u stojícího vozidla. Během jízdy je reprodukován pouze zvuk videa.

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.