Návod k obsluze AUDI TT
Audi TT Coupé Bezpečnost Bezpečná jízda Zásadně platí
Doporučujeme provádět určité funkce Infotainmentu, jako např. zadávání cíle pouze u stojícího vozidla. Mějte vždy na paměti: obsluhu Infotainmentu je třeba kvůli vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních účastníků silničního provozu přerušit.
POZOR
  • Požadavky silničního provozu vyžadují nepřetržitou pozornost. Jako řidič nesete plnou odpovědnost za dopravní bezpečnost. Proto obsluhujte Infotainment jen tehdy, kdy to dopravní situace opravdu dovoluje, a jen tak, abyste stále udržovali kontrolu nad vozidlem - nebezpečí nehody!
  • Hlasitost zvukové soustavy zvolte vždy tak, abyste stále dobře slyšeli zvukové signály zvenčí, např. sirénu policejního nebo požárního vozu - nebezpečí nehody!
  • Dodržujte zákonné předpisy pro telefonování ve vozidlech!

Všechny obrázky, loga a texty jsou vlastnictvím společnosti Audi ©. Tato webová stránka nemá žádný vztah se společností Volkswagen - Audi ani se žádnými jejími dceřinými společnostmi ve světě. Další informace. Pro kontaktování autora tohoto webu klikněte zde.