Gebruiksaanwijzing AUDI TT
Dit instructieboekje bevat belangrijke informatie, tips, voorstellen en waarschuwingen voor de omgang met uw wagen.
Zorg ervoor dat dit instructieboekje altijd in uw wagen ligt. Dit geldt in het bijzonder wanneer u de wagen aan anderen uitleent, verhuurt of verkoopt.
Dit instructieboekje beschrijft de uitrustingsomvang ten tijde van de op de achterzijde van dit instructieboekje vermelde datum. Sommige van de beschreven uitrustingen komen pas op een later tijdstip op de markt of zijn alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
Sommige onderwerpen in dit instructieboekje gelden niet voor alle wagens. In dit geval is aan het begin van de paragraaf het geldigheidsbereik aangegeven, bijvoorbeeld "Geldt voor wagens: met bixenonkoplampen". Bovendien zijn meeruitvoeringen resp. wagenspecifieke uitrustingen met een ster "*" gemarkeerd.
De afbeeldingen kunnen enigszins afwijken van uw wagen. Het gaat om het principe van de afbeelding.
In het begin van dit instructieboekje is een inhoudsopgave opgenomen, waarin alle beschreven onderwerpen op volgorde zijn weergegeven. Aan het einde van dit instructieboekje vindt u bovendien een alfabetisch geordende trefwoordenlijst.
Alle positiegegevens, zoals "links", "rechts", "voor", "achter" hebben betrekking op de rijrichting van de wagen.
*
Meeruitvoering resp. wagenspecifieke uitrusting.
De paragraaf gaat op de volgende bladzijde verder.
  Verwijzing naar een "ATTENTIE"-tekst binnen een paragraaf. Bij een verwijzing met een paginanummer staat de overeenkomstige ATTENTIE-tekst buiten de paragraaf.
ATTENTIE
In teksten met dit symbool staat informatie over uw veiligheid. Deze teksten wijzen u op mogelijk gevaar voor een ongeval en verwonding.
VOORZICHTIG
Teksten met dit symbool attenderen u op mogelijke schade aan uw wagen.
Milieu-aanwijzing
In teksten met dit symbool staan aanwijzingen over het behoud van het milieu.
Let op
In teksten met dit symbool staat extra informatie.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.