Gebruiksaanwijzing AUDI TT
Audi TT Coupé Bestuurdersruimte Bestuurdersinformatiesyste...
Geldt voor wagens: met laaddrukmeter en motorolietemperatuurmeter (S-modellen)
Afbeelding 17Principeafbeelding bestuurdersinformatiesysteem: Sportieve weergave
Afbeelding 17Principeafbeelding bestuurdersinformatiesysteem: Sportieve weergave
Altijd vóór het begin van de rit de gewenste weergave van het bestuurdersinformatiesysteem instellen, omdat gedurende enkele seconden geen schermfunctie beschikbaar is.
In het infotainment de toets MENU > Wagen > linkerkeuzetoets > Layout kiezen.
Door de cursor (rode omlijning) te bewegen de gewenste instelling kiezen.
Het bestuurdersinformatiesysteem laat verschillende objecten zien.
-1-Tabbladen
-2-Toerenteller inclusief digitale snelheidsmeter en kilometertellers
-3-Nevenweergave (gesplitst bij de uitgebreide weergave)
-4-Laaddrukmeter
-5-Motorolietemperatuurmeter
-6-Statusregel
-7-Functiegebied (naar links verschoven centraal gedeelte)
Laaddrukmeter (boost)
De actuele lasttoestand van de motor (d.w.z. de actuele laaddruk) wordt door een balkenrij (vanaf links - naar rechts oplopend) weergegeven.
Motorolietemperatuurmeter
Een motorolietemperatuur lager dan 60 °C wordt door het symbool , gevolgd door drie dwarsstreepjes "- - -" en de eenheid °C weergegeven.
De motor heeft de bedrijfstemperatuur bereikt als bij een normale rijstijl de motorolietemperatuur tussen 80 °C en 120 °C ligt. Bij sterke motorbelasting en hoge buitentemperaturen kan de motorolietemperatuur ook hoger oplopen. Dit is ongevaarlijk zolang de controlelampjes link of link op het scherm niet knipperen.
Let op
  • De meeteenheden voor bijvoorbeeld temperatuur of snelheid kunt u in de infotainment veranderen.
  • Bij stilstaande wagen of bij zeer lage rijsnelheid kan de aangegeven temperatuur door de uitgestraalde warmte van de motor hoger zijn dan de werkelijke buitentemperatuur.
  • Bij temperaturen lager dan +5 °C verschijnt vóór de temperatuurweergave een ijskristal .

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.