Gebruiksaanwijzing AUDI TT
Audi TT Coupé Starten en rij... Licht en zich... Buitenverlic...
Met de hendel wordt behalve het knipperlicht ook het grootlicht, het parkeerlicht en het grootlichtsignaal bediend.
Afbeelding 40Knipperlicht- en grootlichthendel
Afbeelding 40Knipperlicht- en grootlichthendel
Knipperlicht en parkeerlicht
Als u de hendel bij ingeschakeld contact in de betreffende stand beweegt, wordt geknipperd. Bij uitgeschakeld contact wordt het parkeerlicht ingeschakeld.
-1- - Knipperlicht/parkeerlicht rechts
-2- - Knipperlicht/parkeerlicht links
Als u de hendel alleen aantipt, wordt er drie keer geknipperd (comfortknipperen).
Grootlicht en grootlichtsignaal
Hendel in de gewenste stand bewegen:
-3- - Grootlicht aan (wagens met grootlichtassistent*) link
-4- - Grootlicht uit resp. grootlichtsignaal
In het instrumentenpaneel brandt het controlelampje .
ATTENTIE
Door het grootlicht worden andere bestuurders sterk verblind - gevaar voor ongevallen! Gebruik het grootlicht resp. het grootlichtsignaal alleen dan als er niemand verblind kan worden.
Let op
Wanneer u bij ingeschakeld parkeerlicht het portier opent, klinkt een zoemer.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.