Gebruiksaanwijzing AUDI TT
Audi TT Coupé Bestuurdershul... Intelligente ... Elektronisc...
De ESC wordt automatisch ingeschakeld, als de motor wordt gestart.
Afbeelding 115Boven in middenconsole: ESC-knop
Afbeelding 115Boven in middenconsole: ESC-knop
De ESC heeft verschillende standen. Afhankelijk van de gekozen stand wordt de stabiliseringsfunctie van de ESC beperkt resp. uitgeschakeld. De wagen wordt hierbij in verschillende mate gestabiliseerd.
In de volgende uitzonderingssituaties kan het zinvol zijn, de sportmodus in te schakelen, om doordraaiende wielen mogelijk te maken:
  • losschommelen van de vastgereden wagen
  • rijden in diepe sneeuw of bij losse ondergrond
 
Sportmodus aan
ESC/ASR uit
Sportmodus uit resp. ESC/ASR aan
Gedrag
De stabiliseringsfunctie van ESC en ASR is beperkt .
De stabiliserende functie is niet meer beschikbaar . ESC en ASR zijn uitgeschakeld.
De stabiliseringsfunctie van ESC en ASR is weer volledig beschikbaar.
Bediening
OFF-knop kort indrukken.
OFF-knop langer dan 3 seconden indrukken.
OFF-knop opnieuw indrukken.
Controlelampjes
brandt.
en * branden.
gaat uit resp. en * gaan uit.
Aanwijzingen voor de bestuurder
Stabiliseringscontrole (ESC): sport. Let op! Rijstabiliteit beperkt
Stabiliseringscontrole (ESC): uitgeschakeld. Let op! Rijstabiliteit beperkt
Stabiliseringscontrole (ESC): ingeschakeld
ATTENTIE
De sportmodus alleen inschakelen resp. ESC/ASR alleen uitschakelen als uw rijvaardigheid en de verkeersomstandigheden dit toelaten - slipgevaar!
  • Bij ingeschakelde sportmodus is de stabiliseringsfunctie beperkt. Vooral bij glad en glibberig wegdek kunnen de aangedreven wielen doordraaien en kan de wagen uitbreken.
  • Als ESC/ASR zijn uitgeschakeld, vindt er geen wagenstabilisering plaats.
Let op
  • ESC/ASR kunnen niet worden uitgeschakeld resp. de sportmodus kan niet worden ingeschakeld als het snelheidsregelsysteem* of de adaptive cruise control* is ingeschakeld.
  • Bij storingen in de Audi magnetic ride kan het voorkomen dat de ESC/ASR niet kan worden uitgeschakeld resp. de sportmodus niet kan worden ingeschakeld.

Alle afbeeldingen, logo's en teksten zijn eigendom van Audi ©. Deze website heeft geen relatie met het bedrijf Volkswagen - Audi Spanje of een van haar dochterondernemingen ter wereld. Meer informatie. Om contact op te nemen met de auteur van deze website, klik hier.