Instrukcja obsługi AUDI TT
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne informacje, porady, propozycje i ostrzeżenia dotyczące obsługi samochodu.
Prosimy upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi zawsze znajduje się w samochodzie. Jest to szczególnie ważne, gdy samochód jest wypożyczany lub sprzedawany.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje zakres wyposażenia samochodu aktualny w chwili zamknięcia redakcyjnego tekstu. Niektóre z opisanych tu elementów wyposażenia zostaną zastosowane w późniejszym czasie lub są dostępne tylko na niektórych rynkach.
Niektóre fragmenty niniejszej instrukcji obsługi nie dotyczą wszystkich samochodów. W takiej sytuacji na początku rozdziału podany jest zakres obowiązywania, np. „Obowiązuje dla samochodów: z reflektorami Biksenonowymi“. Ponadto, wyposażenie opcjonalne, albo specyficzne dla samochodu jest oznaczone gwiazdką „*“.
Rysunki mogą się niekiedy różnić od rzeczywistego wyglądu i należy je rozumieć poglądowo.
Na początku instrukcji obsługi znajduje się spis treści, który zawiera w kolejności wszystkie tematy opisane w niniejszej instrukcji. Na końcu niniejszej instrukcji znajduje się indeks uporządkowany alfabetycznie.
Wszelkie informacje związane z kierunkiem jak „lewy“, „prawy“, „przedni“, „tylny“ odnoszą się do kierunku jazdy samochodu.
*
Wyposażenie opcjonalne lub specyficzne dla samochodu.
Dalszy ciąg rozdziału znajduje się na następnej stronie.
  Odsyłacz do akapitu „OSTRZEŻENIE!“ w treści jednego rozdziału. Informacja z numerem strony znajduje się w odpowiednim OSTRZEŻENIU! poza rozdziałem.
UWAGA
Teksty z tym symbolem zawierają informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazują możliwe zagrożenie wypadkiem lub odniesieniem obrażeń.
OSTROŻNIE
Teksty z tym symbolem zwracają uwagę na możliwość uszkodzenia samochodu.
Informacja dotycząca środowiska
Teksty z tym symbolem zawierają informacje na temat ochrony środowiska.
Informacja
Teksty z tym symbolem zawierają dodatkowe informacje.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.