Instrukcja obsługi AUDI TT
Audi TT Coupé Asysta kierowc... Systemy asyst... Układ utr...
Obowiązuje dla samochodów: z sygnalizacją przekroczenia prędkości
Sygnalizacja przekroczenia prędkości pomaga kierowcy utrzymać prędkość jazdy poniżej określonego poziomu.
Sygnalizacja przekroczenia prędkości informuje kierowcę, kiedy przekroczona zostanie wprowadzona wcześniej do pamięci prędkość maksymalna. Jeżeli tylko prędkość jazdy zostanie przekroczona o ok. 3 km/h, odzywa się dźwięk ostrzegawczy. Jednocześnie na wyświetlaczu Infotainment pojawia się lampka kontrolna . Lampka kontrolna gaśnie, kiedy prędkość jazdy będzie mniejsza od prędkości maksymalnej zawartej w pamięci.
Wprowadzenie poziomu ostrzegania do pamięci jest zalecane, kiedy kierowca chce być informowany o określonej prędkości maksymalnej. Przykładem jest podróżowanie w kraju, gdzie prędkość jazdy jest ograniczona, albo kiedy opony zimowe mają ograniczoną prędkość.
Informacja
  • Niezależnie od układu utrzymywania prędkości, prędkość maksymalną dopuszczoną przepisami sprawdzać na prędkościomierzu.
  • Układ utrzymywania prędkości ostrzega w wersjach dla niektórych krajów przy prędkości jazdy 120 km/h. Ten poziom ostrzegania jest nastawiony fabrycznie.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.