Instrukcja obsługi AUDI TT
Audi TT Coupé Asysta kierowc... Systemy asyst... Audi acti...
Obowiązuje dla samochodów: z systemem Audi active lane assist
System active lane assist identyfikuje w granicach możliwości systemu linie ograniczające pasów jezdni za pomocą kamery na przedniej szybie. Kiedy samochód zbliża się do jednej ze zidentyfikowanych linii ograniczających i próbuje opuścić pas ruchu, system ostrzega za pomocą korygującej reakcji kierownicą. Tę reakcję kierownicą można w każdej chwili przesterować. Po przekroczeniu linii kierownica lekko wibruje. Ostrzeganie wibracyjne musi zostać w tym celu włączone w systemie Infotainment. System active lane assist jest gotowy do użycia, kiedy co najmniej na jednej stronie własnego pasa ruchu zidentyfikuje linię ograniczającą.
System jest zaprojektowany do jazdy po autostradach i po rozbudowanych drogach krajowych, dlatego zaczyna pracować dopiero przy prędkości jazdy powyżej 65 km/h (w zależności od kraju).
Obowiązuje dla samochodów z side assist*: kiedy w gotowym do użycia systemie active lane assist, zmiana pasa ruchu ze względu na poruszające się równolegle albo zbliżające się pojazdy została przyjęta przez uaktywniony systam side assist jako krytyczna i kierowca włączył kierunkowskaz, na krótko przed opuszzceniem pasa ruchu następuje wyraźna reakcja kierownicy. W ten sposób następuje próba utrzymania samochodu na tym samym pasie ruchu.
Obowiązuje dla samochodu bez side assist*: gotowy do użycia system nie ostrzega, kiedy przed przekroczeniem linii ograniczającej kierowca włączy kierunkowskaz. W takim przypadku system przyjmuje, że kierowca planuje zmianę pasa ruchu.
UWAGA
  • System wskazuje kierowcy, przez korygujące reakcje kierownicy, na opuszczenie pasa ruchu. Odpowiedzialność za zachowanie pasa ruchu leży jednak po stronie kierowcy.
  • System może pomagać kierowcy utrzymać samochód na pasie ruchu, jednak nie jedzie samodzielnie. Ręce należy zawsze pozostawiać na kierownicy.
  • Może się zdarzyć, że np. podczas silnego hamowania, korygujące rekacje kierownicy nie wystąpią.
  • Może się zdarzyć, że nie wszystkie linie ograniczające pas ruchu zostaną zidentyfikowane przez kamerę. Reakcja kierownicy może nastąpić tylko na tę stronę, z której zidentyfikowana została linia ograniczająca.
  • Może się zdarzyć, że struktura jezdni albo obiekty zostaną zidentyfikowane jako linie ograniczające. Może to prowadzić do nieoczekiwanych, albo do braku reakcji kierownicy.
  • Widok z kamery może zostać ograniczony np. przez jadące przodem samochody, albo przez deszcz, śnieg, silną pianę, światło z przeciwnej strony, albo przez zabrudzoną szybę. Powoduje to, że linie ograniczające nie zostaną lub zostaną błędnie zidentyfikowane przez system active lane assist.
  • Może się zdarzyć, że samochód przy złej widoczości, przy nastawionym punkcie skrętu „wcześnie“ przełączy wewnętrznie na „późno“ 1).
  • Może się zdarzyć, że np. przy koleinach, nachylonej nawierzchni albo bocznym wietrze, korygująca reakcja kierownicą nie wystarczy, aby utrzymać samochód w środku pasa ruchu.
  • Ze względów bezpieczeństwa, z systemu adaptive lane assist nie można korzystać przy złym stanie nawierzchni i/lub w złych warunkach atmosferycznych (np. śliskość, mgła, sypki żwir, silne opady, śnieg i klin wodny) – niebezpieczeństwo wypadku!

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.