Instrukcja obsługi AUDI TT
Audi TT Coupé System Infotai... Telefon Połączenie telefonu
Obowiązuje dla samochodów: z telefonem
Rys. 134Wskazanie PIN w celu wpisania do telefonu komórkowego
Rys. 134Wskazanie PIN w celu wpisania do telefonu komórkowego
Wymagania
Samochód nie jedzie i zapłon jest włączony.
Funkcja Bluetooth i widoczność systemu MMI link i telefonu komórkowego są włączone.
Przyłączony telefon komórkowy nie jest aktywnie połączony z kolejnym urządzeniem Bluetooth.
MMI nie jest połączony z żadnym telefonem komórkowym.
Dostęp do karty SIM użytkownika (SIM Access) w telefonie komórkowym jest włączony.1)
Połączenie telefonu komórkowego
Wybrać: przycisk MENU > Telefon > Połącz telefon komórkowy > Dalej. Dostępne urządzenia Bluetooth zostaną pokazane na wyświetlaczu Infotainment. Albo: wyszukaj MMI za pomocą funkcji wyszukiwania urządzeń Bluetooth w telefonie komórkowym.
Wybrać i potwierdzić dowolny telefon komórkowy z listy wyświetlonych urządzeń Bluetooth.
MMI generuje PIN dla nawiązania połączenia rys. 134.
Wybrać i potwierdzić Tak.
Wpisać PIN dla nawiązania połączenia w swoim telefonie komórkowym. Albo: jeżeli PIN został już wyświetlony w telefonie komórkowym, potwierdzić go w telefonie komórkowym oraz w MMI. Czas wpisywania PIN jest ograniczony do około 30 sekund.
Wprowadzić w razie potrzeby numer PIN swojej karty SIM w MMI 1).
W razie potrzeby przestrzegać kolejnych zapytać systemowych w swoim telefonie komórkowym, np. czy połączenie ma następować w przyszłości automatycznie. Zależnie od typu telefonu trzeba również odrębnie potwierdzić pobieranie książki adresowej i dostęp do swoich wiadomości tekstowych.
Po skutecznym podłączeniu
Po skutecznym połączeniu, za pomocą krótkiego komunikatu pokazane zostaną użytkownikowi informacje o profilach, za pomocą których połączenie zostało utworzone. Zmiany profili można również dokonywać po czasie za pomocą MENU > Ustawienia > lewy przycisk sterujący > Ustawienia MMI > Manager połączeń link.
Ponadto, kontakty z telefonu komórkowego zostaną automatycznie załadowanie do książki adresowej MMI. W zależności od liczby tych kontaktów, proces może potrwać kilka minut.
W nawiązaniu do skutecznego połączenia Państwa telefonu komórkowego z MMI, można bezpośrednio skonfigurować korzystanie z Audi connect link.
Informacja
  • Pozostałych ustawień dla połączonego telefonu komórkowego można dokonać za pomocą managera połączeń link.
  • Podłączenie następuje jednorazowo. Podłączone uprzednio urządzenia Bluetooth zostają automatycznie połączone z MMI, jeżeli znajdą się w zasięgu i włączony jest zapłon.
  • Aby umożliwić automatyczne połączenie, należy autoryzować połączenie MMI w swoim telefonie.
  • W razie potrzeby przestrzegać zapytań systemowych w swoim telefonie komórkowym, np. czy połączenie ma następować w przyszłości automatycznie. Zależnie od typu telefonu trzeba również odrębnie potwierdzić pobieranie książki adresowej i dostęp do swoich wiadomości tekstowych.
  • Numer PIN (SIM) użytkownik otrzymuje wraz z kartą SIM od swojego operatora sieci komórkowej. Gdy numer PIN (SIM) zostanie trzykrotnie2) kolejno błędnie wpisany, karta SIM zostanie zablokowana i będzie musiała zostać odblokowana przez wprowadzenie numeru PUK (Personal Unblocking Key).
  • Do systemu MMI może być podłączonych kilka telefonów komórkowych, przy czym tylko jeden telefon może być podłączony aktywnie.
  • Urządzenie Bluetooth połączone uprzednio z MMI, przy podłączeniu kolejnego urządzenia zostaje odłączone.
  • Po wyjściu z samochodu następuje automatyczne rozdzielenie połączenia Bluetooth z telefonem komórkowym.
  • Dalsze informacje dotyczące telefonu komórkowego można uzyskać u operatora sieci komórkowej, albo w instrukcji obsługi telefonu. Informacje na temat telefonu można znaleźć w internecie, na stronie www.audi.com/bluetooth (www.audi.de/bluetooth) lub u partnera Audi.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.