Instrukcja obsługi AUDI TT
Audi TT Coupé System Infotai... Telefon Pozostałe nastawien...
Obowiązuje dla samochodów: z telefonem
Wybrać: przycisk MENU > Telefon > prawy przycisk sterujący > Ustawienia telefonu.
Opcje połączenia*
Przekierowanie połączenia: przekierowanie połączeń przychodzących na swoją pocztę głosową albo na inny numer telefonu może być uaktywnione/wyłączone. Za pomocą Sprawdzanie stanu można ustalić, czy funkcja jest uaktywniona czy nieaktywna.
Pukanie: informacja (sygnał dźwiękowy) o połączeniu przychodzącym w trakcie połączenia telefonicznego może zostać uaktywniona/wyłączona. Za pomocą Sprawdzanie stanu można ustalić, czy funkcja jest uaktywniona czy nieaktywna.
Wyślij własny numer: wysyłanie numeru telefonu przy połączeniach wychodzących może zostać uaktywnione/wyłączone. Za pomocą nastawienia Zależnie od sieci zastosowane zostanie nastawienie uzgodnione w umowie z operatorem sieci. Ustawienia odnoszą się tylko do menu Telefon w MMI. Należy pamiętać, że po rozłączeniu połączenia Bluetooth, obowiązują nastawienia telefonu komórkowego. Za pomocą Sprawdzanie stanu można ustalić, czy funkcja jest uaktywniona czy nieaktywna.
Ustawienia Bluetooth
Patrz od link
Ustawienia połączenia danych*
Patrz link.
Tryb telefonu*
Aby uzyskać optymalizację reakcji sieci, w samochodzie z telefonem samochodowym można wybierać między różnymi rodzajami korzystania z telefonu. Przy Automatycznie, telefon samochodowy w zależności od dostępności i odbioru sieci i w zależności od położenia samochodu, przełącza automatycznie między siecią GSM (2G), UMTS (3G) i LTE. Podczas korzystania z Google Earth i sieci WLAN, może dochodzić do ograniczeń. Przy Telefonia zoptymalizowana, telefon samochodowy loguje się do sieci GSM (2G). Odbiór jest optymalnie nastawiony na priorytet korzystania z telefonii. Podczas korzystania z Google Earth i sieci WLAN, może dochodzić do ograniczeń. Po wybraniu trybu Telefonu Automatycznie i Telefonia zoptymalizowana, zależnie od sieci, przy równoległej pracy usług Audi connect i połączeń głosowych, możliwe są ograniczenia. Przy Usługa danych zoptymalizowana, telefon samochodowy, zależnie od dostępności i odbioru sieci i w zależności od położenia samochodu, loguje się w sieci GSM (2G), UMTS (3G) albo LTE. Odbiór jest optymalnie nastawiony na priorytet korzystania z usługi wysyłania danych. W łączności telefonicznej może dochodzić do ograniczeń. Zaleca się, aby to nastawienie stosować przeważnie na obszarach o dobrym pokryciu siecią UMTS (3G).
Ustawienia sygnału dzwonka i poziomu głośności1)
Za pomocą funkcji Telefon bezgłośnie można włączyć albo wyłączyć sygnał dzwonka Państwa MMI. Za pomocą funkcji Sygnał dzwonka sygnały dzwonków będą odtwarzane. Aby zapamiętać wybrany sygnał dzwonka, nacisnąć pokrętło sterujące. Czułość mikrofonu można nastawiać w trakcie aktywnej rozmowy telefonicznej, za pomocą pokrętła sterującego. Dla ustawień Poziom głośności sygnału dzwonka/Poziom głośności wiadomosci patrz link.
Ustawienia sieci*
Patrz od link
Numer seryjny (IMEI)*
Numer seryjny modułu telefonu zamontowanego w systemie MMI zostanie wyświetlony.
Włączanie telefonu samochodowego/Wyłączanie telefonu samochodowego
Jeżeli po ostatnim użyciu, telefon samochodowy nie został oddzielnie wyłączony, w chwili „włączenia“ zapłonu, zostanie on włączony automatycznie.
Informacja
  • Do systemu MMI może być podłączonych kilka telefonów komórkowych, przy czym tylko jeden telefon może być podłączony aktywnie.
  • Aby usunąć wszystkie podłączone urządzenia Bluetooth, funkcję Bluetooth można przywrócić do nastawień fabrycznych link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.