Instrukcja obsługi AUDI TT
Audi TT Coupé System Infotai... Radio Funkcje radia
Wybrać: przycik RADIO > prawy przycisk sterujący > Komunikaty.
Komunikaty drogowe:1)
  • wyłącz: komunikaty drogowe nie będą wydawane.
  • FM: komunikaty drogowe mogą być odbierane i wydawane niezależnie od nastawionego zakresu odbioru przez FM 1).
  • FM/DAB:* odbierane są komunikaty drogowe z obydwu zakresów odbioru. Jeżeli komunikaty drogowe DAB nastawionego programu nie są dostępne, zostaną one odebrane z zakresu FM.1)
Komunikaty DAB:*1)
Zależnie od dostępności programu, przy włączonej funkcji wydawane są informacje (np. wiadomości, informacje o pogodzie).
Poziom głośności komunikatów:1)
Patrz link.

Wszystkie obrazy, loga i teksty są własnością Audi ©. Ta strona nie ma żadnego związku z firmą Volkswagen - Audi, ani żadna z jej spółek zależnych na świecie.Więcej informacji. Aby skontaktować się z autorem tej strony kliknij tutaj.