Instruktion bok AUDI TT
Denna instruktionsbok innehåller viktig information samt förslag och varningar som rör bilens användning.
Säkerställ att denna instruktionsbok alltid finns i bilen. Det gäller särskilt om du lånar ut bilen till någon eller säljer den.
Instruktionsboken beskriver bilens utrustningsnivå så som den såg ut vid tidpunkt för bokens tryckning. En del av den utrustning som nämns här införs först vid en senare tidpunkt eller kommer endast att finnas på vissa marknader.
Vissa avsnitt i denna instruktionsbok gäller inte för alla bilar. I detta fall inleds avsnittet med en beskrivning av modellen texten gäller för, t.ex. "Gäller för bilar: med Bi-Xenonstrålkastare". Dessutom är tillvalsutrustningen resp. den bilspecifika utrustningen märkt med en stjärna "*".
Bilderna kan avvika från din bil och ska därför betraktas som principiella beskrivningar.
I början av denna instruktionsbok finns en innehållsförteckning, som i ordningsföljd visar alla ämnen som tas upp i instruktionsboken. I slutet av instruktionsboken finns ett sakregister i alfabetisk ordning.
Alla riktningsangivelser som "vänster", "höger", "fram", "bak" gäller i förhållande till bilens körriktning.
*
Tillvalsutrustning resp. bilspecifik utrustning
Avsnittet fortsätter på nästa sida.
  Hänvisning till en "VIKTIGT!"-kommentar i ett avsnitt. Vid anvisning med sidantal befinner sig VIKTIGT!-kommentaren utanför avsnittet.
VARNING
Texter med denna symbol innehåller information angående din säkerhet och gör dig uppmärksam på en möjlig risk för olycka eller personskada.
VIKTIGT
Texter med denna symbol gör dig uppmärksam på möjliga skador på din bil.
Miljövård
Texter med denna symbol innehåller information om miljövård.
Observera
Texter med denna symbol innehåller tilläggsinformation.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.