Instruktion bok AUDI TT
Audi TT Coupé Infotainment Navigation Fler inställningar
Gäller bilar: med navigationssystem
Tryck på knappen NAV/MAP tills menyn Ziel eingeben (Mata in resmål) visas bild .
Välj höger styrknapp > Routenkriterien (Ruttkriterier).
Omledning vid köer
  • automatisch (Automatiskt): Rutten anpassas automatiskt baserat på trafikinformationen. Om MMI inte tar med tillfälliga trafikomläggningar i beräkningen, fastän den automatiska navigationen är vald och det samtidigt har rapporterats om en köbildning, har navigationssystemet beräknat att det skulle ta längre tid att köra runt köbildningen än vad det skulle ta att köra den ursprungliga sträckan med köbildningen.
  • manuell (Manuellt): MMI informerar om en optimerad rutt och möjlig tidsbesparing länk. Du kan själv avgöra vilken rutt du vill använda i fortsättningen.
  • aus (Av): Rutten anpassas inte automatiskt. Ingen optimerad rutt föreslås.
Autobahnen/Vignetten/Mautstraßen/Fähren/Autozüge (Motorvägar/Betalväg/Färjor/Tågtransporter): Om du inte vill att navigationssystemet ska ta med motorvägar, betalvägar, färjor eller tågtransporter i ruttberäkningen kan du i den mån det är möjligt ställa in funktionen meiden (Undvik). Vid alternativet Vignetten (Betalväg) kan man dessutom ställa in vilka länder som har betalvägar.
Avspärrning viss tider på dygnet
  • meiden (Undvik): Gator som stängs av vissa tider på dygnet (t.ex. gågator) utesluts från ruttberäkningen.
  • automatisch (Automatiskt): MMI avgör baserat på lagrade tidtabeller i navigationsdata om vägar och gator som spärras av under vissa tider på dygnet kan tas med vid beräkningen av en rutt.
  • mit (Med): Gator som spärras av under vissa tider på dygnet tas med i beräkningen av en rutt.
Avspärrning viss tider på året
  • meiden (Undvik): Vägar och gator som spärras av under vissa tider på året utesluts från ruttberäkningen.
  • automatisch (Automatiskt): MMI avgör baserat på lagrade tidtabeller i navigationsdata om vägar och gator som spärras av under vissa tider på året kan tas med vid beräkningen av en rutt.
  • mit (Med): Gator som spärras av under vissa tider på året tas med i beräkningen av en rutt.

Alla bilder, logotyper och texter är ägda av Audi ©. Denna webbplats har inget förhållande till företaget Volkswagen - Audi eller något av dess dotterbolag i världen. Mer information. För att kontakta författaren till denna webbplats klicka här.